Otřesné svědectví o tom jak byl filmovým štábem vyráběn dokument na zakázku, aby zmanipuloval světovou veřejnost.

22.05.2021

Vše krok za krokem, včetně autentických výpovědí přítomných účastníků. 

Dokumentární film z roku 1992 který točily dva televizní štáby. 

Jeden obletěl celý svět a následovalo humanitární bombardování. 

Filmový materiál druhého štábu upadl do zapomnění. 

Nyní jej můžete shlédnout.

Současná mediokracie spojená s nejhlubším úpadkem politiky a oligarchií znehodnocenou demokracii usiluje v podstatě o něco velmi podobného, co ovládalo myšlení většinou nevzdělaného obyvatelstva středověku. 

Tehdejší člověk věděl o světě "za humny" jen to, co mu o něm sdělil kněz, kazatel, farář, mnich. 

Kdo se pohybuje mezi lidmi v nejrůznějších sociálních, profesních, vzdělanostních a jiných vrstvách, ten s hrůzou zjišťuje, u jak velkého množství lidí je jejich politický názor pouze a jedině odrazem názoru, který emitují a pořád dokola opakují média....