Pamatujete ještě na pohádku o chudém ajťákovi, který změnil svět?

20.04.2021


Q.S.

"Zmutované kmeny uvnitř vakcíny..."

A nejsou mRNA vakcíny na sílící mutace aniž by oslabený virus vůbec musely obsahovat?

Nepochybně vám to každý odborník bude vyvracet /jako tehdy WHO/... /8:44 min/.

V probíhajícím Odhalení /Apocalypsis/ všeho skrytě propojeného je nutné znát pravdu...

Ne, že by vám ji zvěstoval jeden dokument, jeden článek....

To vám umožní jen odhození duševních okovů a procitnutí z hypnózy, v které jste velmi chytře a velmi vytrvale udržováni.

P.S.

Nejsem zapřisáhlým nepřítelem očkování. 

Naprosto ne. 

Jsem pochopitelně očkován proti mnoha dětským nemocem a proti tetanu. 

Mé děti také. 

Ostatně tak je to jistě u většiny obyvatelstva.

Nicméně s čím tady máme co do činění? 

Není to náhodou globální politická agenda, mocenský nástroj, mašinerie, kterou organizují a účastní se v ní velmi nedůvěryhodní lidé, kteří jsou napojeni doslova na průmysl smrti, totální kontroly, eugeniky a depopulace? 

A to zcela otevřeně.... 

Sami to zdůrazňují a přiznávají.

Máme být poslušní a zkonzumovat vše, co nám prolobují do naší mysli?

Máme dělat vše, co nám nařídí nějaký politik, korporace, média, kluby mocných?

I navzdory varování, zdravému rozumu a intuici?

Nebo máme zůstat sami sebou a řídit se svým nejlepší vědomím a svědomím?

My přece nemáme věřit nějakým politiků, médiím, organizacím, korporacím /ty nám mají sloužit a nikoli my jim a jejich zisku a moci, kterou svou tupou poslušností posilujeme proti nám samotným/, dokonce ani známým a přátelům!

My máme především zůstat lidmi, nikoli se stát bezduchými loutkami a konzumenty!

Jednejme podle toho!