Páni rozdávají naší zemi cizincům. Dávají jim další a další privilegia. Teď nejnověji chtějí, aby lidé, co tu nežijí a nemají žádnou odpovědnost za tuto zemi, mohli korespondenčně volit.

21.01.2024

Ve čtvrtek jsem měl veřejnou debatu s občany a koalicí STAČILO! v Táboře. To je to město, odkud se dá po dálnici dojet "do Budějic," ale nedá se po dálnici dojet do Prahy. Byl to hezký večer. Při debatě jsme vesele spekulovali, že byla doba, kdy se Tábora Praha bála, protože byli schopni nastartovat bojové vozy, seřadit je do vozové hradby a Jan Rokycana měl co dělat, aby Žižku ukecal a ten Prahu ušetřil. Za pět set let se nic nezměnilo. Praha je pro venkov pořád ten "zrádný Babylon."

Seděl jsem tam tak u stolu, poslouchal ostatní řečníky a říkal jsem si, jak moc podobná je dnešní situace té hustiské. 

Stejně jako tenkrát žijeme ve světě převrácených hodnot, kdy přestávají platit jakékoliv jistoty. 

Tehdejší kněžstvo mělo plnou hubu morálky a Boha, ale jinak provozovali hampejzy, žádný zločin jim nebyl cizí a cítili se naprosto nedotknutelní. 

Inu, církev byla největší feudál v zemi, měla dokonale propracovaný byrokratický aparát, který svojí kasírující rukou dosáhl úplně všude.

Kritici mravů končili na hranicích, nasazovali jim čepice s čerty a označovali je za lidské bestie, které chtějí rozvrátit Bohem daný pořádek. 

Přitom v podstatě nikdo nevolal po novém uspořádání, reformátoři se nepokoušeli vytvářet utopie, to přišlo až mnohem později. 

Hus i jeho předchůdci prostě jen volali po tom, aby se ti nahoře vrátili k ctnosti a viděli hlavní problém v církevních intrikách o prebendy. 

Nikdo nechtěl rušit církev, nikdo se nestavěl proti křesťanskému řádu. 

Jen se nechtěli dívat, jak tam všichni kradou, lžou, žvaní a stále více obírají ty dole.

Dnes je to stejné jak tenkrát. 

Znásilňovači odcházejí od soudu s podmínkou, ačkoliv by si zasloužili dvanáct let. 

Zdůvodnění? 

Rodina je potřebuje. 

Zkuste ovšem pěstovat na zahrádce marihuanu. 

To půjdete natvrdo sedět a nikdo se nebude ohlížet, jestli to neuškodí vašim děckám. 

Jeden dostal za touhu naházet Pětikolku do Vltavy pět let, druhý hlasitě ventiluje své přání, aby Čechy navštívila válka, aby jim shořely domy a někdo jim podřízl ženu… a není to ani důvod k soudnímu procesu. 

Ministr vnitra prohlašuje, že když se zločinu dopustí stát, je potrestán stát i se svými občany, jinak to nejde a nikomu nevadí, že je to princip kolektivní viny jako šitý.

I plnomocné odpustky už máme. 

Jste šéfem FC Dozimetr? 

Hrozí vaší straně skandál kvůli mafiánským praktikám? 

Dejte Putina do pytle na mrtvoly, řádně a hlasitě nadávejte na Rusko a všechno vám bude odpuštěno. 

Vaši mediální kněží, kteří stále ještě mají velkou moc nad veřejným míněním, vám dají rozhřešení. 

Stejně tak uvalí mediální interdikty na každého, koho označí za bořitele řádu daného nám evropskými hodnotami.

Ti, co mluví o demokracii a chtějí se vrátit k její původní prostotě a čistotě, ti jsou označováni za nejhorší kacíře. 

Populismus je nejhorší sprosté slovo. 

Politika přátelská k lidem je rovnou označena za špatnou. 

Opatření, která by se lidem líbila, ta pocházejí od ďábla a správné je to, s čím lidé nesouhlasí a co by nikdy nechtěli.

Páni rozdávají naší zemi cizincům. 

Dávají jim další a další privilegia. 

Teď nejnověji chtějí, aby lidé, co tu nežijí a nemají žádnou odpovědnost za tuto zemi, mohli korespondenčně volit. 

Probleskávají "zaručené dezinformace," že právo volit má být rozšířeno i na potomky těch, kteří u nás nežijí. 

O osudech této země bude moci spolurozhodovat Viktor Kožený, Radovan Krejčíř, Bernd Possett a sudetští Němci… 

Že přeháním? 

Ale kdepak. Čech už je zase otrokem cizích pánů a vlastní slabý panovník tomu ještě napomáhá.

Takto bych mohl pokračovat desítky dalších odstavců, ale to si jistě doplníte sami. 

Já chci upozornit na něco jiného.

Přesně tento stav před pěti stoletími donutil poddané zvednout hlavu a následoval fičák, který navěky změnil Evropu. 

Za husitské revoluce nezazněl z naší země ani jeden jediný územní požadavek, ale přijet sem dělat říšské pořádky, to pro všechny výpravy dopadlo špatně. 

Češi se nezvedli za Stavovského povstání, které mělo měnit mocenské poměry. 

Češi se zvedli, protože jim vadil svět převrácených hodnot. 

Češi nikdy nechtěli budovat utopické "Sluneční státy," kde nikdo nebude nic vlastnit, ale všichni budou šťastní. 

Čechy prostě štve dvojí metr.

Po Husově smrti to trvalo ještě čtyři roky. 

Ne, u nás se revoluce nedělají rychle a nebýváme na náměstích první. 

Ale když se jednou opravdu naštveme, tak se s tím už nedá nic dělat. 

Pak nepomohou panské jednoty, nepomohou křížové výpravy, nepomůže už nic. 

I když Hus nechtěl nové poměry a nechtěl zrušit katolickou církev, stejně se to stalo. 

A i když katolická církev nakonec po dlouhých válkách zvítězila, její majetek, moc a vliv se už nikdy nevrátily. 

Jestliže v době předhusitské byla církev patronem panovníka, po době husitské už byl panovník patronem církve.

Češi nepovstávají kvůli tomu, že jejich páni chtějí ještě víc peněz. 

Jsou v klidu, když se překreslují hranice a na panství přicházejí noví feudálové. 

Ale nesnášejí prodej odpustků. 

Nesnášejí dvojí metr a nesnášejí převrácené hodnoty. 

Nesnášejí, když jsou zločinci oslavováni a proroci upalováni. 

Nesnášejí okatou nespravedlnost. 

Ne, Češi nejsou ctnostnější než jiné národy, ale na převrácené hodnoty reagují velmi velmi nevraživě. 

Češi povstávají kvůli étosu.

Až potom se začnou nabalovat požadavky, aby ustaly úrokové a dráč chudiny. 

Potom dochází na obrovské majetkové přesuny. 

Dochází i na rozčarování z revolučních vůdců, uvnitř není žádná jednota a "hádání u Zmrzlíků" je běžným jevem. 

Navenek se to jeví jako bordel a chaos, ale nedá se to porazit. 

Bojujte proti něčemu, co nemá žádné společné stanovy ani hiearchii. 

Pak vítězí selský povoz nad těmi nejmodernějšími zbraněmi.

Ne proto, že české podniky patří cizincům. 

Ne proto, že české mincovnictví ovládají jiní. 

Ne proto, že nám vládne císař z Němec. 

Ale proto, že tváří vlády je prdel Pavla Řeporyjce Novotného. 

Proto, že ministr vnitra dělá gestapácké kampaně a pak bohorovně ujišťuje občany, že mohou přijít diskutovat bez cenzury. 

Proto, že svobodu projevu už nenásleduje svoboda po projevu. 

Proto, že za nevymáchanou hubu jsou drakonické tresty a za znásilňování dětí je podmínka. 

Proto, že platí jiný metr na Putina v pytli a na Rakušana v pytli. 

Protože má existovat padesát pohlaví, protože se máme klanět zeleným papežům, protože po internetových hospodách chodí Cemperští inkvizitoři, protože se tu prostě nedá dýchat.

Češi si najdou svůj ostrov pokladů a stačí jim málo. 

Ale nesnášejí, když jim do jejich života za bytelným plotem strká někdo rypák. 

Nesnášejí velebné pány, kteří jim močí na hlavu…

Kdyby Petr Fiala byl jen neúspěšný a neschopný vládce, který občas dá privilegia cizincům a občas podepíše Dekret Kutnohorský, byl by v zemi klid. 

Ale když svoji neschopnost vydává za úspěch, když lže lidem do očí, když se za pomoci volebních hlasů z ciziny chce udržet na trůně, to mu Češi neodpustí.

Když se to pak celé rozjelo, žádný vysoký šlechtic se nestal novým králem. 

Žádný!


Zdroj