Pavel připomněl platný branný zákon, který ukládá účast na obraně státu všem lidem od 18 do 60 let.

26.02.2024
"Obrana státu není jen záležitostí profesionální armády. Účast na ní může být různá, ve formě civilní služby i základního výcviku, aby každý člověk, který je toho schopen a má k tomu předpoklady, získal základní dovednosti. Je to na věcnou diskusi, jakými způsoby lze připravit více lidí k možné účasti na obraně státu."

Strategické dokumenty armády k roku 2030 počítají s třiceti tisíci vojáky z povolání a deseti tisíci příslušníky aktivních záloh, k září 2023 bylo v armádě přibližně o dva tisíce vojáků méně, než co je cílem, a jen 4 300 vojáků aktivní zálohy.

Pavel připomněl platný branný zákon, který ukládá účast na obraně státu všem lidem od 18 do 60 let. 

Pavel uvedl, že by administrativní odvody neměly být vnímány jako předstupeň pro obnovení základní vojenské služby…


Q.S.