Premiér Fiala a vláda od počátku roku 2022 stále mluví o energetické krizi v ČR.

29.02.2024

Žádná energetická krize tady nebyla a není. Všechny ty řeči okolo elektřiny měly zakrýt obrovské spekulace na burze s komoditními deriváty.

Dnes jsou k dispozici jasná data o výrobě elektřiny v ČR v minulých letech, o exportu i o tradingu (obchodech na burze), ale nikoliv s elektřinou, ale s komoditními deriváty.

Energie to není pouze elektřina, ale také ropa a zemní plyn.

Hned na úvodu je důležité zdůraznit, že jednou z cest kudy k nám stále proudí plyn i ropa je stále území Ukrajiny. 

Takže pokud ruská ropa a plyn nevadí Ukrajincům, tak proč se nad tím máme pozastavovat u nás

Ukrajinci za poplatek přečerpávají do Střední Evropy ruskou ropu i zemní plyn a nemají s tím problém. 

Přitom by Ukrajincům stačilo málo, vypnout motory na přečerpávacích stanicích. 

To Ukrajina neudělala a dál za poplatek přepravují plyn i ropu dál na západ. 

Mimochodem objem přepraveného plynu přes území Ukrajiny klesal již několik let před válkou.

Máme, ale záložní trasy pro ropu i plyn. 

Již od roku 1996 je v provozu druhá trasa ropovodu z Ingolstadtu do Kralup n. Vl. Jako pojistka. 

Podobně byla v roce 2006 spuštěna přečerpávací stanice Branov, která byla vybudována jako naše napojení na německý plynovod OPAL.

Pojďme se, ale podívat na hlavní téma tohoto článku, na příčiny zdražení elektřiny v ČR v letech 2022-23.

Elektrárny v ČR stále fungují dobře. 

Na rozdíl od Vlády ČR. 

Stejně tak na tom je i elektrická přenosová soustava. 

Takže nedostatek elektřiny u nás nebyl. 

Zdražení elektřiny byl podvod a šmelina vyvolaná Vládou ČR a jejich "kamarády", kteří po pádu Bohemia Energy ucítili obrovskou šanci. 

Jenže trading, obchodování s komoditními deriváty je víc podobné ruské ruletě, než práci směnového inženýra v blokové dozorně. 

V poslední kapitole tohoto článku najdete informace o otevřených pozicích v hodnotě až 557 MILIARD Korun. 

Tedy o tom jak se trading ČEZu vymkl kontrole a bylo potřeba rychle někde sehnat peníze na případné škody.

V tabulce číslo 1. je vidět velký přebytek výroby elektřiny (brutto) nad množstvím, které spotřebují čeští zákazníci, tj. firmy, živnostníci i občané.

Jak je vidět v tabulce číslo 1, tak spotřeba elektřiny v ČR v posledních pěti letech klesla o víc jak 10%. 

Výroba v ČR byla ve stejném období v zhruba ve stejných objemech. 

Ani vývoz neukazuje nějaký neobvyklý nárůst. 

Tedy v ČR byl dostatek elektřiny, ani nebyl nepředvídaný nárůst nákladů. 

A pokud chce někdo mluvit o emisních povolenkách, tak ty se snažil dobrý hospodář zajistit v předstihu za lepší cenu. 

Takže ani povolenky nebyly důvodem k bláznivému nárůstu cen.

Tabulka číslo 1 – Výroba elektřiny v ČR :

                                                               2017           2018        2019         2020           2021           2022          2023
Celková výroba v ČR (brutto)       87 TWh     88 TWh   87 TWh    81,4 TWh  84,9 TWh   84,5 TWh  72 TWh
Výroba elektřiny v ČEZ, v TWh  62,8 TWh  63 TWh   64 TWh   60 TWh    56 TWh      54 TWh     62,8 TWh
Spotřeba elektřiny v ČR               73,82 TWh 73,9 TWh 73,9 TWh 71,4 TWh 62,8 TWh 60,4 TWh 58 TWh /1
Čistý export                                    13 TWh      13.9 TWh 13 TWh    10,2 TWh 11,1 TWh   13,6 TWh    9 TWh

Zdroje : stránky ERÚ, MPO a ČEZ
Výroba a spotřeba v letech 2010 -2020 dokument MPO.cz
Výroba a spotřeba v roce 2021 na Kurzy.cz nebo spvez.cz
Výroba a spotřeba v roce 2022 na faktaoklimatu.cz nebo ERÚ.cz

/1 Zatím neoficiální údaj

K utvoření úplného obrazu o výrobě a spotřebě elektřiny v ČR si ještě přidejme vyjádření zástupce ČEZu pro server OENERGETICE.cz o tom, že jejich firma 95% objemu své výroby prodává v ČR. 

Elektřinu prodávají přímo zákazníkům, na základě dvoustranných smluv místním obchodníkům, jako je PRE, E.On a další. 

Teprve přebytky ČEZ prodává na burzách.

Také si vzpomínáte na ty rádoby odborníky, kteří celé roky 2022 a 23 tvrdili všem lidem, že se musí elektřina prodávat přes burzu? 

Jejda, asi jsou to lháři nebo dezinformátoři, když ČEZ ve skutečnosti naprostou většinu své výroby prodá v ČR, přímo zákazníkům nebo distributorům.

Nárůst cen elektřiny pro zákazníky v ČR byl svalen na pád Bohemia Energy a na válku na Ukajině. 

Je tragédie, že to Vláda ČR a dozorové úřady dovolily. 

Navíc nám dlouhodobě a systematicky lhali o energetické krizi a o tom, jak oni s tím co sami vyvolali, tak (usilovně) bojují.

Na jaře a v létě 2021 začaly po několika letech relativního klidu stoupat krátkodobé, spotové ceny elektřiny na burzách i v dalších mimoburzovních aplikacích. 

Důvodů bylo několik. 

Těmi hlavními bylo vypínání jaderných elektráren v Německu a závady, resp. plánované odstávky jaderných bloků ve Francii.

Technicky, z pohledu techniků, nebyl v ČR důvod ke zdražení elektřiny. 

Ukončení poskytování služeb ze strany Bohemia Energy byla příležitost pro ostatní obchodníky získat snadno nové zákazníky, možná i s nějakou cenovou přirážkou. 

To co se, ale stalo byl souboj "Urvi, co můžeš, pokladna je otevřena".

Tabulka číslo 2 – Prodej elektřiny společností ČEZ :

                                                                               2017       2018       2019       2020 /3   2021 /3    2022 /4
Prodej silové elektřiny v ČR /2                         49,8         55,8        63,3          66            110,2         234,7
Z toho PXC /2                                                        3,6          4,1           0,74          2,2             1,6      Bez dat
Z toho OTE/2                                                Bez dat     Bez dat      13,5            11,4         49,8          119,0
Prodej silové elektřiny do zahraničí /2        13,5            14,5          17,5             12,7          6,7              6,9

Hodnoty jsou miliardách Kč

PXC – POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.

OTE – Organizátor trhu s energiemi

/2 Výroční zprávy 2017 – 2022 společnosti ČEZ, kapitola Provozní výnosy

/3 Příloha účetní závěrky k 31.12. 2021, kapitola 22, strana 348

/4 Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2022, kapitola 22, strana 350

V předchozích dvou tabulkách je vidět, že výroba ČEZu i ostatních elektráren běžela bez výkyvů. 

V tabulce číslo 1 je vidět, že množství elektřiny exportované byly skutečně přebytky elektřiny. 

Z čísel v tabulkách i v odkazu na článek je jasně vidět, že naprostá většina elektřiny se spotřebovává v ČR a ČEZ jí prodával a prodává přímo velkým spotřebitelům a prodejcům. 

Tak na co potřeboval ČEZ v létě 2022 rychle půjčku ve výši až 3 miliadry Euro (podle kurzu až 75 miliard korun)??

Problém nebyl ve výrobě elektřiny, problém nebyl ani pád Bohemia Energy. 

Problém bylo obchodovaní či spíše spekulace s komoditními deriváty na Lipské burze.

Trading , obchodování s finančními a komoditními deriváty

Obchodováním s deriváty (finančními či komoditními) se společnosti chrání, proti skokovému zvýšení cen. 

Společnosti také uzavírají kontrakty, aby se chránily před změnami směnných kurzů a úrokových sazeb. 

Podobné to bylo a je s cenami komodit (elektřiny, plyn,…) a ochranou před jejich kolísáním.

Další možností je obchodovat s komoditními deriváty. 

S kvalitním řízením rizik je možné si tímto způsobem vylepšovat finanční hospodaření společnosti. 

Pokud se některá rizika opomenou nebo na trhu dojde k nečekané změně, tak to pro obchodníka s komoditními deriváty může znamenat velkou finanční ztrátu. 

Někdy ta ztráta může být pouze jednorázová a nahradí jí obchodování v dalším období. 

Při fatálním nezvládnutí řízení rizik to může mít katastrofální následky.

A tím se dostávám k otázce, k čemu potřeboval ČEZ rychlou půjčku od státu ve výši až 3 miliardy Euro, přičemž určitě čerpal 2 miliardy Euro. 

Bylo potřeba rychle a pokud možno bez skandálu vypořádat obchody s komoditními deriváty. 

Jenže již na konci roku 2021 vytvořily tyto obchody ztrátu 26,3 miliardy korun.

Půjčka až 3 miliardy Euro od Vlády ČR, navíc otevřené komoditní závazky, které přesahovaly víc jak pětkrát běžnou angažovanost ČEZu a dosahovaly hodnoty přes 500 miliard korun (v tabulce 3 – přesně 557,1 miliard Kč), dále akcionářům zajistit nějakou dividendu, tak to všechno byly důvody proč tak šíleně vystřelily ceny elektřiny.

Zastropování cen elektřiny až na úrovni 5000,-Kč/MWh bez DPH byl další pomocný nástroj jak z občanů, živnostníků a firem dostat peníze. 

To pro případ, že velká obchodní angažovanost ČEZu v obchodování s komoditními deriváty se změní v obrovský průšvih.

Naštěstí spekulace ČEZu v druhé polovině roku 2022 se začaly překlápět do zisku a oni na derivátech vydělávají. 

Jenže inflace byla roztočena, zdražování se rozběhlo a Vláda ČR se do svých lží a mlžení, tak zamotala, že již neměla sílu a znalosti, aby inflaci a zdražování rychle zastavili.

Tabulka číslo 3 – Obchodování s komoditními deriváty

                                                                                                2017     2018     2019     2020       2021        2022
Zisk/ ztráta i derivátových obchodů s elektřinou         1,056    0,381     7,565    3,602    -26,302    24,745
Zisky a ztráty z derivátových obchodů s komoditami  1,213    0,575     7,610    6,313     -4,468       41,150
Komoditní a ostatní deriváty – závazky                          44,0     102,5     62,7     73,2          557,1       258,8

Hodnoty jsou miliardách Kč

Tabulka někdy dá znaménko mínus na jiný řádek a je to hůře srozumitelné. 

Takže v roce 2021 byla ztráta z derivátových obchodů 26,302 miliard Kč.

S použitím Výročních zpráv společnosti ČEZ se mi podařilo najít vysvětlení k čemu fungující energetická firma rychle a bez velké publicity potřebuje půjčku, která dosahuje až 3 miliard Euro.

S použitím otevřených zdrojů z delší časové řady je jasně vidět, že premiér Fiala a jeho vláda lhali, když říkali, že máme v ČR energetickou krizi

Žádná energetická krize nebyla a prof. Fiala lhal a má obrovský díl odpovědnosti na inflaci v ČR.

Našel jsem sice skutečný důvod proč Vláda ČR rychle půjčovala společnosti ČEZ 3 miliardy Euro. 

Našel jsem sice vysvětlení proč tak bláznivě zdražila elektřina a tím se roztočila inflace, ale zůstává mnoho dalších otázek.

Tabulka č 4: ČEZ-derivátové-obchody za roky 2019 – 2022 (tabulku najdete pod odkazem níže):

ČEZ-derivátové-obchody

Zdroj : Výroční zprávy společnosti ČEZ za roky 2019 – 22, případně pololetní a čtvrtletní zprávy

K tabulce pod odkazem výše: Tabulka byla přidána dodatečně a údaj je velmi blízko tomu, který můžete vidět v tab. č. 1 z původního článku. Nedávno ERÚ oznámil oficiální údaj, který je 57,8 TWh, v tab. č. 1 je uvedeno 57 TWh.


Zdroj