Přinášíme vám průlet zhoršujícím se stavem svobody projevu v České republice, abyste měli možnost posoudit, jak horká je dnes voda, v níž se vaříme.

31.01.2024

Sledované období pokrývá období zhruba posledních dvou let – tedy od nástupu současné vlády.

Za tuto dobu tu vznikla podle policie nová forma extrémismu – dezinformátoři, odpůrci covidových opatření a proruští aktivisté

Nutno říct, že podobnost s totalitní rétorikou ve světle všech ostatních událostí se jeví jako ne zcela náhodná. 

Co naplat, že z reprezentativního průzkumu o stavu svobody projevu vyplynulo, že většina českých občanů vnímá nepravdivé informace jako nutnou součást demokracie. 

Ministerstvo vnitra to vnímá jinak a tzv. dezinformace – a jak to čím dál zřetelněji vypadá – tak i občané kritičtí vůči vládě se stávají jeho úhlavním (vnitřním) nepřítelem.

V reakci na to vzniklo za poslední dva roky množství nových útvarů, projektů a analýz, které pod rouškou nejrůznějších bojů proti dezinformacím, nenávisti a extrémismu čím dál více omezují svobodu projevu v České republice:

  • Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, jejíž elitní jednotka si má podle ministra vnitra Víta Rakušana posvítit na "extremisty, teroristy a různé proruské šváby."
  • Případová studie "Středoevropská identita jako součást protizápadního narativu na kvazi-mediální scéně" Centra proti hybridním hrozbám a terorismu při Ministerstvu vnitra. Pokud jste středoevropan hrdý na své dějiny a sympatizující více se sousedy než vzdálenými mocnostmi anebo nesouhlasíte s woke progresivismem či klimatickými radikály, pak jste podle centra byli "zneužiti v boji proti Západu zejména aktéry prosazujícími kremelské a prokremelské zájmy".
  • Tzv. "Akční plán pro boj s dezinformacemi," který měl zavést nový trestný čin úmyslné šíření dezinformací a roční dotaci ve výši desítek milionů Kč pro média a neziskové organizace podílející se na potírání údajných dezinformací.
  • Vytváření legislativy pro blokaci webů, která by mohla způsobit, že se zablokují i ty, které nepravdivý obsah nezveřejňují.
  • Krizový informační tým (KRIT), který varuje před radikalizací části pracovníků veřejného sektoru a přináší tři doporučení: včasně identifikovat osoby, které mohou šířit antisystémové nálady, pojmenovat je a zostudit.

Boj s "dezinformacemi, extremisty a proruskými šváby" však ministru vnitra Vítovi Rakušanovi nestačil, a tak v únoru 2022 prohlásil, že pověří policejního prezidenta, aby jeho prioritou byl boj s "nenávistí". 

Přičemž vymezení pojmu "nenávist" je podobně gumové jako pojem "dezinformace". 

Nenávistí může být totiž označeno cokoli, čím se někdo (speciálně příslušník menšiny) cítí dotčen.


Zdroj