Případ pro exorcistu? Není-li Bůh, je dovoleno vše.

27.06.2021

Ze zfetovaného cikána, který ohrožoval svoje okolí (a jehož před týdnem zpacifikovali v Teplicích policisté) než zemřel na předávkování, se snaží současná jednotná ideologicko-politická fronta vytvořit mučedníka. Stejně tak, jako se jim to podařilo udělat z jiného zfetovaného kriminálníka - černocha George Floyda, který má v USA již vztyčené své sochy a vybudovaná pietní místa, kde údajně prý dochází i k zázrakům. Jako by celá tahle absurdita nebyl svého druhu nadpřirozený jev.

Z videí, která jsou z chování narkomana z Teplic před zásahem policie k dispozici, vyplývá, že se po požití drogy proměnil v nebezpečné monstrum válející se po ulici, vydávající neartikulované skřeky a snažící se napadat kolemjdoucí. 

Potom se zaměřil na zaparkovaný automobil, do kterého začal mlátit jako smyslů zbavený a také narážet hlavou. 

I to se mu zřejmě stalo osudným, neboť při těchto sebevražedných útocích si přivodil zranění, která vedle drog vedla k jeho smrti.

Feťáci a démoni

Chování tohoto nebezpečného šílence, který se pod vlivem drog proměnil v nezvladatelné zvíře, které měli problém zpacifikovat tři urostlí policisté, ukazuje na to, že zřejmě nešlo jen o běžný drogový rauš. 

Ale s největší pravděpodobností i o změnu vědomí pod vlivem posedlosti, které dlouhodobé užívání syntetických drog a jejich kombinace s alkoholem otevírá dveře dokořán.

Tomu, že šlo o případ pro exorcistu, dokládá právě videozáznam. 

Po zjevné ztrátě vědomí se tělo šílence vymrštilo a s nelidským řevem se vrhlo proti první překážce, kterou byl zaparkovaný automobil. 

To byla zřejmě chvíle, kdy tělo již ovládala démonická entita, která do něho vstoupila. 

To, že nešlo jen o běžný drogový stav ukazuje i síla, kterou narkoman disponoval. 

Proto byl zákrok tak obtížný a policisté museli nasadit všechny síly, aby se jim ho podařilo zpacifikovat.

Tento případ vlastně není až tak výjimečný. 

Mnoho narkomanů prochází těmito změnami vědomí vedoucími v extrémním případě až k posedlosti prochází. 

Podobné scény se nezřídka objevují na ulicích u nás i v zahraničí. 

Stejně jako snahy učinit z těchto nebezpečných šílenců posedlých démony oběti policejní brutality, tak jak jsme toho byli svědky v případě černocha George Floyda. 

Připomeňme, že policista Derek Chauvin, který tuto kreaturu běžnými metodami pacifikoval, byl tento týden odsouzen ke 22 letům vězení. 

A že tento výsměch spravedlnosti spokojeně kvitoval i lži-prezident Biden.

Kdyby se policistům v Teplicích nepodařilo včas zkrotit tohoto šílence ohrožujícího vše živé kolem sebe, mohlo to dopadnout tak jako před třemi v Praze, kde šestadvacetiletý narkoman Karel Šanda ubodal ve stavu "toxické psychózy" člověka - a dva další těžce zranil. 

Případ je zajímavý také tím, co pachatel později o svém činu vypověděl.

Aliance zla

Obžalovaný si z osudného dne údajně nic nepamatuje. 

Zatmělo se mu prý najednou před očima a absolutně se přestal ovládat. 

"Bylo mi špatně, jinak jsem vnímal. Měl jsem přeludy. Najednou tam žádní lidé nebyli, byly tam halucinace v podobě démonů," popsal situaci Šanda.

Jsme svědky stále většího pronikání démonických entit do našeho světa. 

To potvrzuje i známý exorcista a odborník na boj s těmito silami páter Gabriel Amorth, který vykonal v životě již více než 70.000 exorcismů, kdy se mu podařilo osvobodit posedlého démonem. 

Dnes je čestným prezidentem Mezinárodního Sdružení Exorcistů a svou praxi vykonává v Římě.

Podle něho jsme svědky nebývalého nárůstu útoků těchto sil, které napadají stále mladší lidi, kteří se jim otvírají právě pod vlivem drog. 

"Satan je dnes aktivnější než kdy jindy a pokouší se, co možná největší počet duší zahnat do věčné smrti. Démoni se stali jedním z chráněných druhů," uvádí Amorth.

Podle něho se ve světě nebývale posílila "aliance zla" tvořená služebníky satana na všech úrovních. 

Od toho posledního narkomana a zločince tvořícího spodní patro zločinu, jako bylo teplické monstrum, až po nadnárodní zločinecké syndikáty a nejvyšší politická a finanční patra globální hierarchie zabývající se okultismem a strhávající do temnot miliony duší a celé národy.

"Ďábel se s oblibou zmocňuje těch, kteří mají velkou odpovědnost, průmyslníků a politiků", uvádí Amorth. 

Podle něho se v případě současných globálních elit nejedná o posedlost ve vlastním slova smyslu, nýbrž o trvalé naslouchání vnuknutí démona, kterou tento zkušený exorcista nazývá vexace, tedy dráždivý vztah mezi sluhou a jeho pánem, přecházející až do sexuálních poloh.

Bude pomník démonům?

Ďábel nenávidí vše, co i vzdáleně připomíná krásu a řád Božího stvoření. 

Tedy vše, co je přirozené a normální. 

Proto přes své služebníky ovládající ve stále větší míře politické a finanční struktury současného Západu prosazuje a glorifikuje všechny možné deviace, úchylky od normality. 

Každý příslušník "aliance zla" se těší jeho ochraně. 

Proto jsme svědky zdánlivě nepochopitelné glorifikace zločinců, jako byl kriminálník George Floyd nebo minulý týden teplické monstrum.

Aliance zla, jak o ní mluví Gabriel Amorth, disponuje sítí jednotlivců i organizací, které se vzájemně podporují a dosazují další své služebníky do rozhodujících pozic ve společnosti. 

Ty potom vnášející do zemí chaos, který je živnou půdou pro uskutečňování jejich plánu na vybudování nového globálního řádu, který by vznikl na troskách starého světa, jehož demolici v současné době sledujeme v přímém přenosu.

V této nové společnosti budou zločinci a narkomani, živořící dosud na okraji společnosti glorifikováni jako ti praví proletáři, kteří se mají spojit ze všech zemí, aby vytvořili nový démonický svět. 

Proto jsou ve veřejném prostoru napadáni a skandalizováni zastánci přirozeného řádu a normality a preferováni služebníci chaosu.

Mýlíme se, pokud si myslíme, že se nás západní šílenství netýká. 

Pokud se se po říjnových volbách dostane k moci bruselská pětka pod vedením Pirátů, je to tady cobydup.

Pak i teplické monstrum a jemu podobní budou mít místo improvizované svíčkové piety v ulici U hřiště sochu na teplickém náměstí. 

Místo sloupu Nejsvětější trojice od Matyáše Brauna, která bude stržena jako symbol netolerance. 

Tak jako stovky podobných symbolů "bílého tmářství" v USA a v západní Evropě.

Sci-fi a nesmysl? 

Možná ještě před pouhými pár roky. 

Než satan naplno nastoupil k závěrečné zteči dosazením marxisty a zednáře Bergoglia na Petrův stolec ve Vatikánu.

I proto už je dnes možné na Západě cokoli. 

Včetně oslavných soch násilníkům a feťákům ve veřejném prostoru. 

Vždyť přece pokud "Bůh je mrtev" (Nietzsche), není ani žádný ďábel a jeho démoni. 

Anebo, jak to ještě přesněji "definoval" Dostojevský:

"Není-li Bůh, je dovoleno vše."


Zdroj


Q.S.

Jakkoli jsem k exorcistům a exorcismům skeptický, nepochybně se současná společnost propadá do temnoty.

Na základě mnoha indicií řízeně...