Proč se oligarchie zaměřuje na spotřebu masa u lidí? Jaká agenda za tím skutečně stojí…?

15.11.2019

Vládnoucí oligarchie se vždy snažily omezit konzumaci masa u "rolnické třídy", kdykoli to bylo možné.

Nevím, kolik lidí si toho všimlo, ale v posledních třech měsících bylo nemožné, abyste hodili hovězí karbanátek na jakoukoli světovou stranu, aniž by nedopadl na novinový článek o "ničivém vlivu" masného průmyslu z hlediska "změny klimatu". 

Dále tu jsou také nekonečné články v médiích hlavního proudu o údajně neskutečných zdravotních přínosech vegetariánské nebo veganské stravy. 

Tento narativ vyvrcholil v přílivové vlně příběhů o rostlinných náhražkách masa od společností jako Beyond Meat a jejich vzestupu na hvězdnou pozici finančních trhů. Na ulici se mluví o tom, že masová strava se ubírá cestou blbouna nejapného, a brzy, z ekologické nezbytnosti, budeme VŠICHNI vegetariáni.

Organizace spojených národů již nejméně posledních deset let agresivně propaguje koncept světa bez masa, zakládající se na tvrzeních, že rostoucí míra využívání půdy a emise skleníkových plynů zabíjí Zemi. 

Na Západě přijali militantní levičáci se sny o socialistické Utopii jakési manifesto v podobě Zeleného nového údělu, a nedílnou součástí jejich agendy je konec dostupnosti masa pro běžného člověka (zajímavé je že agenda Zeleného nového údělu se téměř dokonale shoduje s OSN Agendou 21 a Agendou 2030). 

Někteří z těchto elitářů argumentovali ve prospěch silného zdanění masných výrobků za účelem snížení veřejné spotřeby; jiní požadují přímo zákaz.

Problém s touto revolucí stravy spočívá v tom, že je založena především na zmetkové vědě a účelově vybraných datech, spolu s úplnými lžemi a propagandou. Většina studií a článků, které se této problematice věnují, jsou jednoznačně zaujaté, levicové a kolektivistické. 

Takže, dotknu se této oblasti, ale na co se chci opravdu zaměřit, je "PROČ" - Proč se elity zaměřují na spotřebu masa u lidí a proč jsou ochotni lhát o jeho dopadech s cílem, abychom se vzdali našich hamburgerů a steaků? Jaká agenda za tím skutečně stojí...?

Zaprvé, pojďme se zabývat otázkou změny klimatu. OSN prohlašuje, že lidská výroba potravin se musí dramaticky změnit, aby se zastavilo globální oteplování a poškozování životního prostředí a tyto změny se musí zaměřit hlavně na produkci masa a "metanových plynů". Jinými slovy tvrdí, že prdění krav zabíjí planetu. Pro elity je to dost výhodná historka, zatímco prosazují svou agendu zdanění uhlíku

Zdá se, že všechno, co jako lidé děláme, musí být sledováno, omezeno nebo zdaněno; od dýchání po rozmnožování až po konzumaci masa, jinak je Země "odsouzena k zániku".

V minulých článcích jsem obsáhle psal o přímých vazbách mezi hysterií OSN s globálním oteplováním a tlakem na vznik globální vlády. Zejména jsem zmínil spisy bývalého asistenta generálního tajemníka OSN Roberta Mullera

Ve svém manifestu shromážděném na webových stránkách s názvem "Dobré ráno světe" Muller tvrdí, že globální vlády musí být dosaženo pomocí klíčových součástí, týkajících se myšlenky "ochrany Země" a environmentalismu. 

Díky strachu z environmentální apokalypsy může být veřejnost přesvědčena, aby přijala globální vládu jako nezbytný opatrovnický stát, který zastaví společnost před zničením sebe samotné.

Tyto programy, které Muller zahájil na začátku 90. let 20. století, byly ve svém tónu podobné těm od think tanku Římský klub, což byla skupina poradců OSN, kteří požadovali zastavení růstu lidské populace. 

Římský klub ve své bílé knize s názvem "První globální revoluce" uvedl:

"Při hledání společného nepřítele, proti kterému se můžeme sjednotit, jsme přišli s myšlenkou, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně jsou vhodnými kandidáty. Tyto jevy ve svém souhrnu a jejich interakcích představují společnou hrozbu, které musíme všichni čelit společně. Ale při označení těchto nebezpečí za nepřítele se dostáváme do pasti, o které jsme již čtenáře varovali, a to zaměňování příznaků za příčiny. Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidským zásahem do přirozených procesů a je možné je překonat pouze změnami postojů a chování. Skutečným nepřítelem je tedy samotné lidstvo."

Toto prohlášení je z 5. kapitoly - Vakuum, která se zabývá jejich postojem o nutnosti zavedení globální vlády. 

Citace je relativně jasná; musí být vytvořen společný nepřítel, aby lstí spojil lidstvo pod jedním praporem, a elity považují ekologickou katastrofu, způsobenou samotným lidstvem, jako nejlepší možný motivátor.

Z veřejných přiznání úředníků OSN a Římského klubu vidíme, že změna klimatu je příběh vedený ideologií, ne vědou, a že skutečným cílem je globální vláda, nikoli spasení planety. 

Pokud jde o "vědu", která podle těchto ideologů podporuje jejich požadavky, žádná neexistuje.

Neexistují absolutně žádné skutečné důkazy, který by podpořily tvrzení, že existuje příčinná souvislost mezi emisemi uhlíku a rostoucími teplotami. 

Ve skutečnosti existuje více důkazů, které dokazují, že opak je pravdou - že vyšší teploty vedou k nárůstu populace zvířat a tudíž vyšším emisím uhlíku a tím k růstu množství potravy pro vegetaci

Zeptejte se jakéhokoli "odborníka" na globální oteplování z NOAA, NASA nebo IPCC, jaké procento růstu teploty je způsobeno automobily oproti krávám, a jaké důkazy existují pro podporu jejich tvrzení? Nebudou schopni odpovědět.

Jednoduše prohlásí, že důkazy jsou nevyvratitelné, protože teploty stoupají a stejně tak i množství uhlíku. 

Jinými slovy, jejich argument je, že korelace se vždy rovná příčině. Ale skutečně stoupají teploty? 

Co když je celý základ pro hysterii globálního oteplování smyšlený?

NOAA byla několikrát přistižena, že přesně tak postupuje. Tím, že se vrátila k dříve zaznamenaným teplotním statistikám a upravila je tak, aby byly nižší, aby to podle NOAA vypadalo, že se Země v historickém trendu otepluje. 

Nepozměněný teplotní záznam s použitím dat měření sluneční aktivity však ukazuje, že Země vždy měla období oteplování následované ochlazeními, která probíhají v přirozených cyklech

Víte, ten obří jaderný reaktor na obloze, který je 1.3 miliónkrát větší než Země? Ano, právě ten má mnohem více společného s klimatickými vzorci Země než kravské prdy...

Pokud porovnáme údaje NOAA o změnách teploty během minulého století od roku 1999 s údaji, které NOAA zveřejnil za posledních několik let, je snadné vidět provedené úpravy na jejich vlastních starších údajích, aby to vypadalo, že probíhá postupné globální oteplování. 

Podle změn, které NOAA provedl, to jakoby vypadá, že změny teploty úzce sledují rostoucí emise uhlíku.

Zde vidíme podvod s klimatickými změnami v akci a také spiknutí OSN a Římského klubu vytvořit hrozbu pro životní prostředí, která bude záminkou pro globální vládu. 

Co to ale má společného s masem?

Mýtus o změně klimatu je jednoduše prostředek k mnoha koncům. A jednou z věcí, ke které jej elity používají, je demontáž stravovacích návyků společnosti. 

Účel války proti masu je méně jasný, ale mám určité teorie založené na historických a vědeckých důkazech, které ukazují, že vládnoucí oligarchie se vždy snažily omezit konzumaci masa u "rolnické třídy", kdykoli to bylo možné.

Maso se ve stravě středověké rolnické třídy feudální Evropy vyskytovalo vzácně. 

Hospodářská zvířata byla přísně kontrolovaným majetkem, poskytnutým rolnickým farmářům jako nástroj pro práci na půdě, nikoli k jídlu. 

Lov divoké zvěře byl problematický, protože vládnoucí královské rodiny si často v zemi nárokovaly vlastnictví všech nejlepších loveckých území. Vládnoucí třídy po opakovaných rolnických vzpourách, jako anglické povstání roku 1381, zakázaly honitby, protože je podezíraly z toho, že jsou rolníky využívány jako krytí k výcviku vojenské taktiky a plánování povstání.

Rolníci, kteří byli chyceni při pytlačení "královského jelena", byli přísně potrestáni - mezi tresty patřilo oběšení, kastrace, oslepení a poštvání divokých psů na jelení zdechlinu, do které byli nebozí přistižení zašiti.

To však nezastavilo rolníky od občasného pojídání masa. Když to bylo možné, jedli malou lovnou zvěř. Avšak jejich strava se převážně skládala z hustých polévek a kaší z obilnin, fazolí a kořenové zeleniny a černého žitného chleba. Vědci zkoumáním posunu od středověku směrem k současnosti zjistili, že pro nevolníky a chudé byla masová večeře obzvlášť významnou událostí.

Počínaje rokem 675 n.l. bylo konkrétně ve feudálním Japonsku zakázáno jedení masa, nejen lov, na více než 1000 let. 

Zákaz vycházel z propojení buddhistických přesvědčení a šintoismu. Samozřejmě, zatímco rolníci museli zákon dodržovat, elitní vládnoucí třída a samurajská válečná třída se skutečně nikdy nevzdali masa. Maso bylo často jedeno elitami pod záštitou zlepšování zdraví. Nakládané maso, které bylo dáno jako dar feudálnímu pánu, bylo označeno jako "lék", aby se zabránilo otevřenému porušování zákonů.

Tento selektivní zákaz pokračoval, dokud Evropané nedorazili na japonské břehy - poté se opět začala zavádět masitá jídla. Na konci 19. století byl zákaz masa oficiálně zrušen. 

Japonci v té době věřili, že obyvatelé Západu mají lepší stavbu těla kvůli jejich dietě založené na mase, a že japonská stavba těla byla utlumena stravou založenou na zelenině a obilí. Na tomto postřehu je něco pravdy.

Vegetariánská ideologie dnes není samostatnou filosofií. Je neúprosně spjata s jinými ideologiemi jako socialismus, globalismus a extremistické formy environmentalismu. 

Je jen velmi málo vegetariánských propagátorů, kteří nejsou politicky motivováni. To vyvolalo vlnu propagandy, která se pokouší přepsat historii lidské stravy tak, aby odpovídala jejich bizarnímu pohledu na věc.

Přestože lidé jsou již milióny let všežravci, kampaň vedená proti masu tvrdí, že lidé byli ve skutečnosti dlouhodobými vegetariány. Činí tak porovnáváním lidí s našimi nejbližšími evolučními příbuznými, šimpanzi a gorilami, a tvrdí, že tato zvířata mají přísnou zeleninovou stravu (což není úplně pravda).

Domorodé americké kmeny, které jsou svým životním stylem nejblíže životu našich pravěkých předků, měli stravu založenou na mase, ale neočekávejte, že environmentalisté přijmou tuto realitu. To, co příhodně nezmiňují, je že před více než 2 miliony let předci lidstva opustili svou zeleninovou stravu a začali jíst maso. 

Nejen to - samotná strava změnila naši tělesnou stavbu. Stali jsme se daleko silnějšími, a chytřejšími.

Ano, je to tak, nástup masa v lidské stravě se téměř přesně shoduje se vzestupem lidské inteligence a pokrokem ve výrobě nástrojů a technologie.

Ukázalo se, že vegetariánská a veganská strava snižuje celkové IQ kvůli nedostatku živin potřebných pro zdravý mozek

Je to proto, že lidský mozek POTŘEBUJE mastné kyseliny jako DHA a DPA, které se většinou vyskytují v nasycených tucích v mase. 

Ve světě rostlin neexistuje náhrada pro mnohé mastné kyseliny. Bylo prokázáno, že nasycené tuky ze živočišných bílkovin zvyšují kognitivní funkce i paměť.

Aby mohl mozek fungovat, využívá téměř 20% z přísunu kalorií v lidském těle, a většina z tohoto příjmu vyžaduje nasycené tuky a dokonce i cholesterol. 

Na rozdíl od desetiletí trvajících dezinformací, živočišné tuky jsou pro vás dobré. Profesionální sportovci se také musí často vrátit ke stravě založené na mase, aby jejich tělo mohlo vytvořit vynikající svalovou strukturu, a další faktor, který se jen zřídka zmiňuje, je nárůst sloučenin podobných estrogenům v rostlinných potravinách (zejména sója), které mohou snížit hladinu testosteronu.

A tady se dostáváme k jádru problému. Je to snad pouhou náhodou, nebo snad pouhým pozorováním ze strany elitářských dynastií, ale konzumace masa byla vždy spojena s nepokojnou rolnickou třídou. Je to proto, že konzumace masa přímo přispívá k větší kognitivní funkci a také k lepší paměti a svalové hmotě.

Zatímco se hodně diskutuje o tom, jak umělé maso, jako je značka Beyond Meat, účinně duplikuje chuť nebo vzhled normálního hamburgeru, velmi málo se diskutuje o tom, co mu chybí. 

Beyond Meat neobsahuje cholesterol a ani aminokyseliny nebo mastné kyseliny jako Omega 3, nebo vitamíny jako B12. 

Používá kokosový olej k napodobení nasycených živočišných tuků, které neduplikují hodnotu živočišných tuků pro lidský mozek nebo tělo. 

V podstatě je hamburger Beyond Meat navržen tak, aby suploval chuť hamburgeru bez jakýchkoli výhod.

Moje teorie? 

Maso je kognitivním posilovačem i posilovačem síly a elity v OSN a dalších globalizačních organizacích se ho snaží odstranit z naší stravy na základě lží, protože taková změna by mohla přispět ke zhloupnutí a oslabení populace, jež by tak byla snadněji řízena.

Komentář: Stejně jako to udělali u kouření. 

Nikotin má schopnost stimulovat uvolňování acetylcholinu, neurotransmiteru zodpovědného za učení a paměť. Je také uklidňujícím a hlavním faktorem regulujícím imunitní systém, působí jako brzda zánětu, který je spojen s každým známým onemocněním. 

Ve zkratce, kouření může být velmi prospěšné, konkrétně zvyšuje kognitivní funkce a je prevencí onemocnění - a elity rozhodně nemohou riskovat informované a zdravé rolnictvo!

Falešné maso je také vysoce zpracované a používá složitou metodu, aby napodobilo strukturu bílkovin hovězího masa. 

Lze jej vytvořit pouze v laboratoři a hromadně vyrobit v továrně. 

Už nikdy nebudete schopni udělat si svůj vlastní Beyond Meat hamburger. 

Znamená to, že zákazem nebo obrovským zdaněním masa a jeho nahrazením průmyslovou náhražkou docílí vládnoucí skupiny toho, že společnost na ní bude účinně závislá skrze uspokojení značné části svých stravovacích potřeb. Doufají nejen, že nás udělají hloupějšími a slabšími, ale navíc doufají, že budeme zoufale závislí.


Zdroj