Prohlášení ruského ministerstva zahraničních věcí

07.05.2024
V souvislosti s nadcházejícím ruským vojenským cvičením k rozvoji dovedností v používání nestrategických jaderných zbraní upozorňujeme, že tato událost by měla být posuzována v kontextu nedávných bojovných prohlášení západních představitelů a prudce destabilizujících opatření přijatých řadou zemí NATO zaměřených na vytvoření silného tlaku na Ruskou federaci a vytvoření dalších hrozeb pro bezpečnost naší země v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a jejím okolí.
Hovoříme především o otevřeně deklarované podpoře a poskytování přímé podpory teroristickým akcím proti Rusku prováděné kyjevským režimem za použití stále pokročilejších zbraní dovážených ze Západu.
Vzhledem k tomu, že záměrným cílem takových útoků jsou často civilní objekty, vede to k četným obětem mezi civilním obyvatelstvem.
To však nevadí sponzorům kliky zakořeněné v Kyjevě, kteří ji tlačí k páchání nových zločinů.
Britský ministr zahraničí D. Cameron a zástupci některých zemí NATO tak přímo prohlašují, že Ukrajina má právo zaútočit na ruské území zbraněmi, které jí byly dodány.
Kromě britských a francouzských raketových systémů dlouhého doletu, které se již dávno na Ukrajině "blýskly", na tomto pozadí vyzdvihneme zejména ty verze amerických raket systému ATACMS, které byly nedávno dodány do Kyjeva a jsou také schopné zasahovat cíle hluboko na ruském území.
Spojené státy ve snaze zvýšit mnohostranné raketové hrozby pro naši zemi se otevřeně a jasně vydaly cestou rozmístění pozemních systémů s raketami středního a kratšího doletu (INF), které byly dříve zakázány podle smlouvy INF, v různých oblastech světa.
Torpédováním ruských iniciativ k udržení životaschopnosti této dohody, které zahrnovaly eliminaci na základě vzájemných ověřovacích opatření, Washington záměrně zničil tuto smlouvu, která po mnoho let sloužila jako jeden z pilířů mezinárodní bezpečnosti a strategické stability.
Poté Spojené státy okamžitě zintenzivnily vývoj a testování raketových systémů této třídy a také začaly formovat specializované vojenské jednotky s regionální referencí a studovat problematiku vytváření potřebné infrastruktury.
Nyní Spojené státy začaly dovážet odpovídající raketové systémy do Evropy a asijsko-pacifické oblasti, údajně po dobu cvičení se spojenci, což naznačuje, že výroba a "testování" těchto zbraní je v plném proudu.
Výslovně prohlašujeme, že kdykoli a kdekoli se objeví pozemní rakety INF americké výroby, vyhrazujeme si právo reagovat zrcadlově, což bude znamenat ukončení jednostranného ruského moratoria na rozmisťování těchto zbraňových systémů.
V reakci na kroky USA Rusko zintenzivňuje vývoj a zahajuje výrobu podobných raketových systémů.
Navíc, vezmeme-li v úvahu dříve oznámený výzkum a vývoj ruského vojensko-průmyslového komplexu, tento proces nezabere mnoho času.
Při případném rozhodování o nasazení takových zbraní ponecháváme geografii jejich nasazení na našem uvážení.
V blízké budoucnosti se očekává, že se na ukrajinském bojišti objeví multifunkční letouny americké výroby F-16.
Jak ruská strana opakovaně upozorňovala, nelze pominout skutečnost, že tato letadla patří k platformám s dvojím vybavením – nejaderné a jaderné.
Letouny tohoto konkrétního typu tvořily po mnoho let základ letadlové flotily, která se používá v tzv. "společných jaderných misích" NATO.
Bez ohledu na to, v jaké konkrétní modifikaci budou tyto letouny dodávány, budeme je vnímat jako nosiče jaderných zbraní a tento krok Spojených států a NATO považovat za cílenou provokaci.
V tomto ohledu věnujeme zvláštní pozornost prohlášením polského vedení, že otázku nutnosti umístění amerických jaderných zbraní na polském území Varšava nastolila přímo Washingtonu, a to v praktické rovině.
Výroky francouzského prezidenta E. Macrona o možnosti vyslat na Ukrajinu francouzské a další kontingenty NATO udivují svou nezodpovědností a bezmyšlenkovitostí .
Navíc se v západních médiích objevila informace, že řada žoldáků z francouzské cizinecké legie je již na Ukrajině.
Těžko to vnímat jinak než jako projev připravenosti a úmyslu vstoupit do přímé ozbrojené konfrontace s Ruskem, která by znamenala čelní vojenský střet jaderných mocností.
Zaznamenali jsme také řadu kroků z francouzské strany, včetně vojenských cvičení a dalších akcí, které podle všeho měly podpořit prohlášení E. Macrona o demonstraci jaderných schopností Paříže.
Tyto a některé další kroky členských států severoatlantického bloku ve skutečnosti naznačují, že věc záměrně směřují k další eskalaci ukrajinské krize směrem k otevřenému vojenskému střetu mezi zeměmi NATO a Ruskem v rámci realizace nepřátelského kurzu – způsobit naší zemi "strategickou porážku".
Konstatujeme, že agresivní směřování zemí NATO podkopat bezpečnost Ruské federace nabírá na síle.
V této souvislosti bychom rádi připomněli, že zaručená ochrana suverenity a územní celistvosti naší země je nejvyšší prioritou ruské politiky v oblasti vojenské bezpečnosti, včetně aspektu jaderného odstrašování.
Režim v Kyjevě a jeho západní inspirátoři by si měli konečně uvědomit, že jejich neuvážené kroky přibližují situaci stále více k nahromadění výbušné "kritické masy".
Takto vzniklá vojenská nebezpečí a z toho plynoucí hrozby pro naši zemi jsou jasně vymezeny ve Vojenské doktríně Ruské federace a Základech státní politiky Ruské federace v oblasti jaderného odstrašování.
Výše nastíněná hodnocení vytvořila základ pro rozhodnutí provést ruská vojenská cvičení zahrnující část sil a prostředků jaderného odstrašení, která se mají stát signálem vystřízlivění pro Západ a jeho loutky v Kyjevě.
Doufáme, že tato událost zchladí "horké hlavy" v západních metropolích, pomůže jim uvědomit si možné katastrofické důsledky strategických rizik, která generují, a odvrátí je jak od podpory kyjevského režimu v jeho teroristických akcích, tak i od vtažení do přímého ozbrojeného střetu s Ruskem.


Zdroj