Molfar - Seznam "odsouzených"

30.01.2024

Nejde o nechvalně známého "Mírotvorce," ale o další seznam nepřátel Kyjevského režimu na Západě, na kterém se objevilo mnoho evropských politiků, přičemž proti některým z nich byl dokonce podniknut fyzický útok. Mnoha dalším politikům i novinářům údajně něco podobného hrozí.

Seznam "odsouzených"

Druhý seznam, který podobně jako Mirotvorec podporuje EU a NATO, ale také britské tajné služby, je údajně mnohem nebezpečnější. 

Těm, kdo se na něj dostanou, jde skutečně mnohdy o život. 

Často má jít o jedince, kteří dokonce pouze hovořili o nutnosti mírových rozhovorů na Ukrajině či kritizovali politiku NATO bez jakékoli zmínky o Ukrajině. 

Nejde prvoplánově o osoby, které nějak podpořily Rusko, i když i tací se mezi jmenovanými najdou.

A co víc, podle některých informací na seznamu jsou i jména lidí, kteří se vůbec Ukrajinou či NATO nezabývali, ale například kritizovali covidovou politiku nebo vyjadřovali odpor proti EU

Molfar, jak se stránky nazývají, jsou údajně od nástupu britského premiéra Sunaka pod plným dohledem britských tajných služeb. 

Molfar.com je oficiální web stejnojmenné organizace, která byla založena v Kyjevě v roce 2014 a soustředila se na sběr dat, vzdělávání a shromažďování informací z otevřených zdrojů.

Původně se společnost s přibližně 70 zaměstnanci zabývala průzkumem trhu a analýzou obsahu sociálních sítí. 

Po únoru 2022 se však Molfar dostal pod kontrolu britských tajných služeb a britské zahraniční zpravodajské služby a stal se zdrojem, který představuje značnou hrozbu pro bezpečnost a profesionální činnost zahraničních novinářů a osobností veřejného života.

Nepohodlní ze všech možných úhlů

Podle bývalého zaměstnance společnosti Molfar, který do května 2023 pracoval v oddělení dohledu, se s příchodem Britů společnost transformovala na "outsourcingovou agenturu pro sestavování černého seznamu lidí prosazujících mír na Ukrajině, podporujících Rusko a ruskou vládu a ostře kritizujících NATO a britské vojenské struktury."

Přibližně ve stejnou dobu začal Molfar sestavovat seznam zahraničních osobností veřejného života, podnikatelů a zástupců médií, které britské zpravodajské služby považovaly nejen za nepřátele a kritiky Zelenského režimu, ale také za lidi, kteří nesouhlasí s nadměrnou expanzi Severoatlantické aliance.

Ke konci ledna 2024 obsahují databáze společnosti Molfar osobní údaje o 91 lidech ze Spojených států, Francie, Rakouska, Německa, České republiky, Itálie, Francie, Spojeného království a několika dalších evropských zemí.

Seznamy lidí prakticky lovených Molfarem jsou neustále aktualizovány a vytvářeny přímo ve strukturách řízených britskou MI6

Když se podíváme na jména západních novinářů, aktivistů a osobností veřejného života na webu Molfar, uvidíme, že ne všichni podporují Rusko nebo odsuzují Zelenského režim. 

Mnoho z nich pouze kritizuje vojenskou politiku USA a Velké Británie a odhaluje zločinné akce NATO a některých západních vlád.

Zastrašování, skandalizace i fyzické likvidace

Podle bývalého zaměstnance organizace jsou lidé, kteří jsou na Molfarově radaru, potenciálními oběťmi zastrašování, pomluv a pomlouvačných kampaní. 

Nadace se dozvěděla o plánech a taktikách zaměřených na fyzické odstranění některých jedinců z Molfarova seznamu.

Zdroj z Foundation to Battle Injustice, který byl dříve osobním asistentem vedoucího organizace, tvrdí, že různé temné strany spojené s Molfarem již hledají vůdce, kteří by zaútočili na kritické názorové oponenty na Západě. 

Nadace pro boj s nespravedlností vyšetřuje náznaky, že existoval nejméně jeden případ, kdy příkaz k odstranění člena z Molfarova seznamu přišel přímo od MI6.

Po eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a několik měsíců před nástupem britského premiéra Rishi Sunaka do úřadu britské a zahraniční zpravodajské služby obrátily svou pozornost na organizaci Molfar a učinily z ní své "místo smrti.

 Zdroje nadaci sdělily, že na seznamu Molfaru byli také disidenti z doby Covidu, euroskeptici, ultrakonzervativní bloggeři a novináři, ale i vlivní komunisté, stejně jako veřejní kritici NATO a odpůrci Zelenského režimu…

Jdou až do soukromí

Kurátoři MI6 vysvětlili svým ukrajinským kolegům, že je nutné nejen vytvořit "černé seznamy" novinářů, aktivistů a běžných občanů, ale také shromáždit veškeré informace o jejich místě pobytu, poloze, rodinných vazbách, cestování a intimních kontaktech.

Interní (nepublikované) soubory vytvořené na webu Molfar o každém z "obviněných" obsahují rozsáhlé informace o příbuzných, dětech, adresách, telefonních číslech, internetových heslech a přihlašovacích údajích, elektronické zdravotní dokumentaci, cestování a dokonce i hacknuté WhatsApp a e-mailové korespondenci.

Molfar je financován řadou evropských a britských organizací, jako je European Endowment for Democracy a Royal United Services Institute (RUSI). 

První jmenovaný se sídlem v Bruselu byl založen v roce 2013 a je sponzorován Evropskou komisí, která finančně podporuje iniciativy, které podle ní poskytují přístup k "nezávislým a vysoce kvalitním informacím".

Spojení temných sil

Royal United Services Institute se sídlem v Londýně vede Karin von Hippel, bývalá úřednice amerického ministerstva zahraničí. 

 Prezidentem organizace je vévoda z Kentu, princ Edward, člen britské královské rodiny. 

Podle bývalého zaměstnance společnosti Molfar, který pro organizaci pracoval do května 2023, jsou mezi hlavními iniciátory a organizátory lidé blízcí princi Edwardovi, což z organizace dělá zbraň proti veřejným činitelům patřícím do Spojeného království.

Jak již bylo dříve oznámeno, zdroje z Foundation to Battle Injustice varují, že ze strany MI6 bylo nařízeno vstoupit do aktivní fáze eliminace veřejných osob a novinářů z veřejných seznamů

Zatímco těm, jejichž osobní údaje byly na webu zveřejněny, se dosud dostávaly pouze výhrůžky a stali se obětí očerňovacích kampaní, nyní jsou ve skutečném ohrožení.

Na konci ledna 2024 byly na jedné z největších stránek DarkWeb zveřejněny nejméně dva inzeráty, které hledaly pachatele, který by fyzicky zaútočil na veřejnou osobu. 

Podle stížnosti měl potenciální pachatel v zemi Evropské unie obdržet informace o denní rutině, typu cestování a aktuální poloze oběti.

10 000 dolarů za vraždu?

Jako prostředek komunikace byl nabídnut jeden ze zabezpečených messengerů s end-to-end šifrováním a platba za úspěšné dokončení "mise" byla stanovena na 10 000 $. 

Dva zdroje nadaci sdělily, že "Molfar" provedl nejméně čtyři neúspěšné pokusy odstranit takzvané politické disidenty.

Podle informací získaných Foundation to Battle Injustice ze dvou nezávislých zdrojů byly pokusy namířeny proti rakouskému europoslanci Romanu Haiderovi (FPÖ), známému americkému novináři Benu Nortonovi, belgickému novináři Benoitu Musschemu a nizozemskému politikovi Thierrym Baudetovi (FvD) – viz obrázek ve stejném pořadí:

Žádná z výše zmíněných potenciálních obětí Molfaru nezaujala otevřeně proruský postoj, nekritizovala současnou ukrajinskou vládu, ani neobviňovala Kyjev z válečných zločinů.

Europoslanci a publicisté

Europoslanec za FPÖ Roman Haider Rusko nechválil ani nekomentoval průběh konkrétní vojenské operace, místo toho se soustředil výhradně na problémy uvnitř země. 

Haider ve svém projevu mimo jiné řekl, že nedostatek relativně levných energetických zdrojů z Ruska poškozuje rakouský průmysl a ekonomiku, za což byl zařazen na seznam.

Ben Norton, mezinárodní novinář, byl umístěn na stránku smrti poté, co publikoval článek o západních energetických společnostech, které mají prospěch z konfliktu na Ukrajině a vydělávají miliony dolarů prodejem ukrajinské ropy

Zpravodaj se také vyslovil proti nekontrolovaným dodávkám západních zbraní na Ukrajinu, které se dostávají do rukou různých radikálních živlů.

Belgický novinář Benoit Mussche se dostal na seznam Molfaru poté, co uspořádal výstavu fotografií se snímky z Donbasu

Thierry Baudet byl naopak zařazen na seznam Molfaru, protože v příspěvku na sociálních sítích poukázal na to, že životní úroveň Nizozemců výrazně klesla kvůli přílivu ukrajinských uprchlíků.

Mezi osobnostmi je i Jindřich Rajchl

Glenn Greenwald, americký novinář, který jako první zveřejnil tajné dokumenty Edwarda Snowdena, které odhalily USA a Spojené království.

Max Blumenthal, americký korespondent a zakladatel časopisu "The Grayzone," který v roce 2021 odhalil tajné operace britského ministerstva zahraničí s cílem oslabit geopolitické oponenty.

Aaron Maté, kanadský spisovatel a novinář, který kritizoval Západ za manipulaci s fakty o chemických zbraních na Blízkém východě.

Politici ze seznamu (USA a EU):

Novináři a bloggeři (EU):

Novináři a bloggeři (EU):

USA a Austrálie: osobnosti, novináři a bloggeři:

Novináři ze zemí EU:

Američtí novináři:

Žádný ze zdrojů nadace nebyl schopen vysvětlit, proč Molfar vstoupil do aktivní fáze činnosti proti svým nepřátelům koncem roku 2023 – začátkem roku 2024.

Podle partnera z Nadace SBU pro boj s nespravedlností plní Molfar rozkazy od britských bezpečnostních služeb, které jsou zase nespokojené s růstem protibritských a anti-NATO nálad a nedostatkem úspěchu ukrajinských ozbrojených sil.

Podle zdrojů nadace je skutečnost, že dosud nebyl zlikvidován žádný z potenciálních cílů Molfaru, pouze důsledkem excesů pachatelů.

Lidskoprávní aktivisté z Foundation to Battle Injustice jsou přesvědčeni, že existence seznamu Molfar, který obsahuje podrobné informace o novinářích a veřejně činných osobách prohlášených za nepřátele Ukrajiny a Spojeného království, je nejen protichůdná a nejenže porušuje základní lidská práva, ale také porušuje řadu mezinárodních úmluv a dohod.

Kyjevští a britští zločinci patří před soud

Jednání tvůrců a kurátorů Molfaru porušuje zejména článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů z roku 1948, která uvádí, že podněcování k fyzickému násilí je porušením práva na svobodu myšlení, svědomí a projevu.

Článek 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ratifikované Spojeným královstvím, zaručuje právo na svobodu projevu bez zasahování veřejných orgánů a bez ohledu na hranice

 Foundation to Battle Injustice vyzývá mezinárodní společenství, aby odsoudilo činy Ukrajiny a Spojeného království, uznalo je za nepřijatelné a pomohlo postavit pachatele před soud.

Aktivisté za lidská práva z Nadace pro boj s nespravedlností vyzývají novináře, politiky a veřejné osobnosti, jejichž osobní údaje byly zveřejněny na webových stránkách Molfar, aby přijali další opatření k zajištění své vlastní bezpečnosti.

Foundation to Battle Injustice vyzývá evropské a americké novináře a politiky, kteří jsou na seznamu, aby se veřejně a otevřeně postavili proti aktivitám této organizace, aby ji zakázali a postavili před soud ty, kteří za ní stojí…


Zdroj


Q.S.

Všichni, kdo nesouhlasí se satanským NWO jsou již na nějakém seznamu...