Španělsko kolabuje pod přívalem pacientů.

23.03.2020

Pod přívalem pacientů začínají kolabovat nemocnice v hlavním městě Španělska. 

Každý třetí pozitivně testovaný člověk na nový koronavirus nemá příznaky, případně je má opožděné.

Data z Číny naznačují, že by celkové množství nakažených mohlo být kvůli "tichým přenašečům" znatelně vyšší. Podle oné zprávy bylo v Číně jen do konce února pozitivně otestováno na nákazu Covid-19 více než 43 000 osob, které neměly žádné příznaky. Tyto osoby skončily v karanténě, ale v rámci tamějšího systému sčítání nebyly započítány do celkového počtu nakažených, který v té době činil zhruba 80 000.

Stále více vědců se ohrazuje proti dřívějšímu tvrzení Světové zdravotnické organizace (WHO), podle kterého jsou asymptomatičtí přenašeči "extrémně vzácní". Studie WHO odhadovala, že by tito tiší přenašeči měli činit jen jedno až tři procenta z celkového počtu nakažených.

Už v únoru skupina japonských vědců pod vedením epidemiologa Hirošiho Nišiury z Hokkaido University upozorňovala, že řada faktorů značí, že velké množství případů nakažených novým koronavirem zůstává vlivem nedostatečné diagnostiky oficiálně nezaznamenaných.

Celý svět se potýká s tím, že není dost testů, které jsou drahé a není dostatečně otestovaná populace.

Skutečná čísla nemocných jsou nepochybně mnohonásobně vyšší než uvádějí oficiální statistiky.

S tím je nutno počítat.


Q.S.