Ukončení používání fosilních paliv povede ke smrti přibližně poloviny světové populace pouze hladem.

30.03.2024

Pohádka o "zlém" CO2 produkovaném lidmi je ve skutečnosti největším podvodem v dějinách lidstva. Za největší podvod jej lze považovat i proto, že většina lidí na něj naskočila a nesmyslům o nadcházející apokalypse věří.

Pak jsou ochotni přistoupit na ničivou politiku, která vede nejen k proklamovanému "nerůstu," ale dokonce k úpadku, tedy k opaku růstu. 

To je něco co nemá v dějinách lidstva obdoby.

Pokud se však na tento podvod, velmi detailně naplánovaný již před více než půlstoletím, podíváte podrobněji, pak zjistíte, že hlavním cílem této politiky je drastická depopulace.

Depopulací se začal ve větší míře zabývat Římský klub, ve kterém už na počátku přišli na to, že nejlepší cestou k depopulaci je nastínění člověka coby viníka budoucí apokalypsy.

Paradoxně to tehdy, ještě v 70. letech, bylo varování před dobou ledovou, aby se to později změnilo na varování před ozónovou dírou a nakonec před "globálním varem."

Světové ekonomické fórum (WEF) a jeho další nevolení globalističtí vůdci tlačí na vlády po celém světě, aby postupně přestaly využívat fosilní paliva.

Přední odborníci se vyslovili proti jejich plánům a varují veřejnost, že cíl WEF "Net Zero" (uhlíková čistá nula) eliminovat fosilní paliva bude mít za následek smrt více než čtyř miliard lidí nebo více.

Cíl "Net Zero" ukončit používání fosilních paliv je součástí plánů WEF a OSN "Agenda 2030" a "Agenda 2050" pro lidstvo a zahrnuje dramatické snížení závislosti na fosilních palivech do roku 2030 a úplné odstranění jejich používání do roku 2050.

WEF pokračuje v prosazování své agendy a vyzývá daňové poplatníky na celém světě, aby platili 3,5 bilionu dolarů ročně, což je podle nich nutné k financování ušlechtilé globální moci, aby bylo možné splnit cíl globalistické organizace: "dekarbonizaci" planety.

V následujícím článku je popsán scénář, který by proběhl ve Velké Británii, nicméně EU prosazuje úplně stejnou ničivou politiku, takže popis níže může platit pro jakoukoli další evropskou zemi, samozřejmě s jistými odchylkami.

A například takové Německo by na tom bylo ještě o hodně hůř…

Kritici argumentují, že "dekarbonizace" je jen eufemismus pro protilidskou agendu WEF a experti upozorňují na to, co to vlastně bude znamenat pro civilizaci, která zahrnuje smrt více než čtyř miliard lidí.

Dánský statistik Bjørn Lomborg je jedním z těch, kdo varovali, že ukončení používání fosilních paliv povede ke smrti přibližně poloviny světové populace pouze hladem.

"4 miliardy lidí jsou závislé na fosilních hnojivech jako potravinách," poznamenává Lomborg. 

"Bez toho 4 miliardy zemřou hlady. Je čas povolat ty úžasně destruktivní a misantropické bojovníky," prohlásil.

Článek, na který Lomborg reagoval, byl od britského ekonoma Neila Recorda v Telegraphu, který tvrdil, že počet lidí, kteří mohou zemřít, se blíží šesti miliardám.

Neil Record uvedl

"Pokud bychom doslova přestali používat fosilní paliva a obešli se bez přírodních zdrojů, na kterých závisí svět a jeho ekonomiky a populace, s největší pravděpodobností by do roka zemřelo šest miliard lidí."

Při rozboru toho, co by se stalo ve světě bez fosilních paliv, Record poznamenává, že většina lidí by trpěla výpadky kvůli tak vážnému ohrožení sítě, které by mohlo být rozšířené a trvalé.

Od prvního dne budou uživatelé fosilních paliv první, kdo pocítí změnu v tom, že se již nebude těžit uhlí; světové ropné vrty budou uzavřeny ; podobně i těžba plynu a za 10 nebo 15 dní by Spojené království muselo vypnout svůj systém distribuce plynu, protože by nebylo schopné udržet tlak.

Na druhé straně by byly zastaveny i domácí dodávky – přestal by proudit plyn a asi 21 milionů domácností (74 % populace) by nemělo topení, teplou vodu a neměli by na čem vařit.

"Ve své panice se lidé mohou při vaření a topení obrátit na elektřinu, ale počkejte…" říká Record a dodává:

"Elektronická síť Spojeného království se spoléhá na zemní plyn jako na "vyrovnávací" zdroj energie. Poptávka se každý den mění v závislosti na poptávce spotřebitelů a další hlavní dodavatel energie, obnovitelné zdroje, jsou velmi variabilní a mohou napájet síť pouze tehdy, když plyn zabírá lví podíl na rozdílu mezi jejich výkonem a spotřebitelskou poptávkou." 

Zdroj

Takže v okamžiku, kdy je hlavní distribuční systém plynu odtlakován, systém vyrovnávání sítě selže a dojde k výpadkům proudu.

Přechodem na elektrické vytápění, vaření a ohřev vody by poptávka po elektřině raketově vzrostla, a tak se zdá velmi pravděpodobné, že náhlý převis poptávky by byl nedoručitelný, a proto by se síť dostala do nekontrolovatelné spirály, což by znamenalo ztrátu elektřiny. 

To také znamená, že by nefungovaly žádné komunikační systémy, mobilní telefony a televize.

Bez elektřiny nebude tekoucí voda ani topení a podle Recorda začnou umírat nejzranitelnější lidé. 

Zpočátku to budou senioři v jejich vlastních domovech, poté v nemocnicích, když dojde palivo v dieselových záložních generátorech.

Během prvních 25 dnů se pro obyčejné lidi objeví nové existenční problémy v podobě dostupnosti a distribuce potravin.

Den 25 – Do dvacátého pátého dne nafta a benzin pravděpodobně vyschnou, i když Record říká, že je zde pravděpodobně velkorysý s načasováním, ale to bude znamenat, že distribuce jídla selže, a tak většina populace, která je zcela závislá na koupeném jídle, začne hladovět.

Zajímavé je, že to budou pouze izolované venkovské komunity a ti, kteří jsou zemědělsky soběstační, koho by se to relativně nedotklo.

Den 50 – Mnoho lidí v městských oblastech by nyní bylo blízko smrti hladem, tvrdí Record, a zákon a pořádek by se zhroutil a kvůli stále zoufalejšímu hledání prostředků k přežití by došlo k masovému konfliktu a vraždění.

Bez hygienických podmínek, které máme díky energii, zásobování vodou a toku odpadních vod, budeme svědky návratu viktoriánských nemocí, jako je cholera a úplavice.

Den 100 – peníze a postavení budou časem irelevantní. To bude pouhé tři měsíce poté, co svět zastaví ropu. Neil Record odhaduje, že přibližně polovina světové populace s přibližně čtyřmi miliardami lidí již bude v té době mrtvá.

"První, kdo zemře, by byla městská chudina; pak střední a vyšší třída."

Přeživší by byli opět ti ve venkovských oblastech, kteří by byli schopni žít z místní zemědělské produkce nebo žít z ubývajících zásob potravin.

Pro 55 procent lidí v městských oblastech bude téměř nemožný přístup k potravinám a nezávadné vodě, protože nebude existovat žádná z normálních distribučních cest pro potraviny nebo skladovací zařízení (chladničky/mrazničky) bez elektřiny a bez čerpané vody, čistá voda by byla téměř nedostupná.

Den 365 – po roce bez ropy Record říká: "pravděpodobně by další dvě miliardy lidí zemřely hlady nebo umrzly, takže by zůstaly naživu řekněme dvě miliardy. Zbývající zásoby potravin, které by byly vyčerpány nebo zkaženy a nevyhnutelné zhroucení zákona a pořádku by znamenaly pro mnohé násilný konec."

"Soutěž o vzácné zdroje, tak elegantně vyřešená vynálezem trhů a cen, by byla nahrazena vraždami a chaosem."

Nyní již nebude cesty zpět, protože prostředky ke zvrácení experimentu s ropou by byly pryč.

"Hromadné vymírání by připravilo společnosti o jejich kultury, vzdělání a techniky přežití. Nastal by nový temný věk." 

Je to děsivý scénář, ale Record tvrdí, že vše v tomto scénáři je dobře podpořeno skutečností.

Členové WEF opakovaně navrhovali, že hromadné snížení počtu lidí na Zemi by organizaci pomohlo dosáhnout cílů zelené agendy. 

 Dennis Meadows, který je oslavovaným členem WEF i Římského klubu, vyzval k ohromujícímu 86procentnímu snížení lidské populace.

Meadows, který je jedním z hlavních autorů knihy Římského klubu z roku 1972, která podporuje vylidňování "The Limits to Growth" (Meze růstu) a čestný člen Římského klubu a také člen Světového ekonomického fóra, tvrdí, že cíle lze dosáhnout i klidnou cestou, bez válek.

Meadowova kniha byla vydána před více než 50 lety, ale zdá se, že jeho ideologie je stále v souladu s dnešní anti-lidskou agendou vylidňování WEF. 

Tvrdil, že "většina světové populace musí být vyhlazena, aby přeživší mohli mít svobodu a vysokou životní úroveň."

Přeživšími má být však jen několik vyvolených a je nepravděpodobné, že mezi nimi bude mnoho z nás.

Experti, kteří varovali před nebezpečím spojeným se zastavením ropy, by neměli být ignorováni. 

Je zřejmé, že naši nevolení vůdci (tedy ti, kteří si "vodí" vůdce volené) se nezajímají o naše blaho.

Ti, kterým bylo přislíbeno výsadní postavení ve vylidněném světě budoucnosti, mají mnoho způsobů, jak doufají, že dosáhnou svých cílů, ať už prostřednictvím chemtrails, vakcín, farmaceutických produktů, toxických látek v potravinách, vodě atd.

Ukončení produkce ropy a plynu je jen další cesta…


Zdroj


Q.S.

Je nutno to konečně celé začít chápat jako plán, jako něco, co bylo globálními elitami připraveno a lokálními poskoky je realizováno.

Lidem to je skrze mediální filtry vlastně zcela otevřeně oznamováno, že budou muset zemřít, samozřejmě "z ušlechtilých důvodů" a ten kdo nebude chtít je nepřítele lidstva a planety. 

/Přičemž ti uvědomělí a progresivní samozřejmě nejenže neumřou, ale navíc ještě zachrání planetu na níž budou šťastně žít s mozkovými implantáty až navěky, jim se "pochopitelně nic nestane", to jen těm zlým, co chovají slepice a topí v kamnech a hrbí se na zahrádkách a polích..., protože fyzikální zákony jsou již přežitý mýtus a rozhoduje výhradně přání lumíků, nikoli reálné procesy/

To, že tomu lidé dávají svým mlčením a tichým souhlasem zelenou, je bráno jako důvod přitvrdit a posunout opět hranice agendy kupředu.

Což se děje.

Takže ano, ty 2/3 lidstva bude skutečně odejito, s tichým souhlasem, s omezenou tupostí naprogramovaného předního mozku.