Včera večer Zemědělský výbor Evropského parlamentu schválil prodloužení bezcelních a bezkontrolních dovozů potravin a zemědělských produktů z Ukrajiny.

27.02.2024

Pro zvedlo ruce 31 europoslanců, proti hlasovalo 7 a 5 se zdrželo. Pro zavedení stejného režimu dovozů potravin a zemědělských komodit z Moldávie hlasovalo 36 členů výboru, proti pouze 2 4 se zdrželi. Do červnových voleb do europarlamentu by zemědělci i spotřebitelé měli zvážit, k čemu jsou jim europolanci, kteří hlasují pro nadnárodní korporace a proti zájmům zemědělců i spotřebitelů v členských státech.

K nařízení, jímž chce Komise prodloužit bezcelní a bezkontrolní dovozy z Ukrajiny, byl dvakrát předložen návrh na zamítnutí a 132 pozměňovacích návrhů. 

Část z nich psali odborníci na unijní právo z unijní federace zemědělských organizací COPA – COGECA. 

Pozměňovací návrhy by umožnily členským státům na schengenské hranici EU s Ukrajinou provádět kontroly a každých 10 dnů rozhodovat o tom, jestli z důvodů narušení situace na trhu nezastaví dovoz z Ukrajiny.

V pátek bylo vyžádáno, aby výbor o návrhu na zamítnutí a o šesti návrzích od COPA, které předložili poslanci, hlasoval veřejným jmenovitým hlasováním. 

V europarlamentu na rozdíl od české Sněmovny nebo Senátu není zaznamenáváno do zápisu, jak který europoslanec hlasoval u všech hlasování. 

Při jednání ve výboru se automaticky zveřejňuje, jak kdo hlasoval, pouze u závěrečného hlasování. 

Při hlasování o pozměňovacích návrzích, nebo návrhu na zamítnutí si může hlasování po jménech vyžádat kterýkoli člen výboru.

Doposud bylo každé žádosti německým předsedou výboru Norbertem Linsem (CDU) vyhověno. 

I když návrh nebyl podepsán nejméně 10 poslanci. 

Až včera byl návrh na jmenovitá hlasování Linsem odmítnut, protože nebyl podepsán 10 člen výboru. 

Asi proto, aby se europoslancům při hlasování nekroutily prsty při mačkání hlasovacího tlačítka, pokud by věděli, že si každý zemědělec bude moci přečíst, jak kdo hlasoval. 

Záznam byl proto pořízen jen ze závěrečného hlasování.

Litevský zpravodaj Juozas Olekas ze socialistické frakce připravil hlasovací lístek s procedurou hlasování tak, aby o pozměňovacích návrhů předložených poslanci na návrh COPA nemuselo být vůbec hlasováno. 

Schválením jiných pozměňovacích návrhů se staly nehlasovatelnými.

Většina členů zemědělského výboru vsadila své další působení v příštím volebním období na nadnárodní korporace Bayer – Monsanto, Sygenta a DuPont, které ovládají na Ukrajině trh s osivem a sklizenými polními plodinami. 

Uvedené nadnárodní korporace, které jsou největšími producenty GMO plodin na světě, jsou skutečnými majiteli zrnin, které jsou nyní dováženy z Ukrajiny společný trh EU.

V případě kuřecího a vepřového masa dováženého do EU z Ukrajiny je to podobné. 

Produkce na vývoz do EU je soustředěna do několika obřích chovů, které nesplňujících veterinární ani hygienické požadavky EU. 

Majetkovou účast ve firmách, které je provozují, mají oligarchové z okolí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. 

Oni zajišťují politické krytí před potenciálními kontrolami od ukrajinských úřadů. 

Většinové podíly však ovládají nadnárodní korporace, které do firem dosadily manažery ze západních zemí.

Francouzský web Agoravox nedávno s delegací francouzských zemědělských zemědělců navštívil největší ukrajinskou drůbežárnu. 

V článku byl popsána drůbežárna, v němž je soustředěn chov více než milionu kuřat. 

Je vytápěn vedle se nacházející spalovnou komunálního odpadu. 

Spalovna nemá žádné odlučovače škodlivin. 

Reportér popsal v článku neskutečný zápach, který je neustále v okolí spalovny a drůbežárny. 

Citoval statistiku, podle níž během posledních dvou let provozu drůbežárny v okolí vzrostl výskyt rakoviny o 200%. 

Řada zaměstnanců, kteří v drůbežárně pracovali, na rakovinu zemřela. 

Pro pokračování dovozu kuřecího z tohoto chovu, které je podle výsledků kontrol často kontaminováno salmonelou, včera zvedla ruku většina europoslanců Zemědělského výboru.

Nyní je na voličích z řad zemědělců i spotřebitelů, pokračování dovozů z Ukrajiny velmi poškozuje, aby si rozhodli, jestli mají v dalším volebním období pokračovat europoslanci, kteří hlasují pro zájmy nadnárodních korporací a proti zájmům zemědělců v členských státech EU. 

Toto upozornění se týká i voličů, kteří tyto mají lahůdky jíst.

Hlasovací poměry ve výboru AGRI jsou v případě hlasování o dovozech ze třetích zemí dlouhodobě podobné. 

Pokud voliči řady europoslanců neprotřídí při volbách, bude trend zvyšování dovozů ze třetích zemí pokračovat.


Zdroj


Q.S.

Lotři neslouží lidem, ale systému, který je uplácí.