Věřím ve světlo... Zvedněte ruce k nebi....

27.01.2024

Dobro a zlo

Tohle je válka

Vojákovi, civilistovi

Mučedník, oběť

Tohle je válka

Je to okamžik pravdy a okamžik lhaní

Chvíle žít a chvíle zemřít

Chvíle bojovat, chvíle bojovat

Bojovat, bojovat, bojovat

Napravo, nalevo

Budeme bojovat až do smrti

Na kraj země

Je to odvážný nový svět

Od posledního k prvnímu

Napravo, nalevo

Budeme bojovat až do smrti

Na kraj země

Je to odvážný nový svět

Je to odvážný nový svět

Varování pro proroka

Lhář, čestný

Tohle je válka

Vůdci, vyděděnci

Vítěz, mesiáš

Tohle je válka

Je to okamžik pravdy,

a chvíle lhát

Chvíle žít a chvíle zemřít

Chvíle bojovat, chvíle bojovat

Bojovat, bojovat, bojovat

Napravo, nalevo

Budeme bojovat až do smrti

Na kraj země

Je to odvážný nový svět

Od posledního k prvnímu

Napravo, nalevo

Budeme bojovat až do smrti

Na kraj země

Je to odvážný nový svět

Je to odvážný nový svět

Je to odvážný nový svět

Věřím ve světlo

Zvedněte ruce k nebi

Boj je dokonán, válka je vyhrána

Zvedněte ruce ke slunci

Směrem ke slunci (je to okamžik pravdy a okamžik lhaní)

Směrem ke slunci (je to okamžik pravdy a okamžik lhaní)

Směrem ke slunci (je čas bojovat, okamžik bojovat)

Válka je vyhrána

Napravo, nalevo

Budeme bojovat až do smrti

Na kraj země

Je to odvážný nový svět

Od posledního k prvnímu

Napravo, nalevo

Budeme bojovat až do smrti

Na kraj země

Je to odvážný nový svět

Je to odvážný nový svět

Je to odvážný nový svět

Odvážný nový svět

Válka je vyhrána

Válka je vyhrána

Odvážný nový svět