Volit probruselské strany je totéž jako volit si budoucí likvidaci sebe sama i svých potomků – pokud ovšem nejste náhodou slouhou těch, kteří diktaturu připravují

16.03.2024

Opět připomínám to, co si nejméně 90% našich občanů ani vzdáleně neuvědomuje: EU zde není proto, aby Evropanům pomáhala, ale výhradně proto, aby jim škodila.

Volit probruselské strany je totéž jako volit si budoucí likvidaci sebe sama i svých potomků – pokud ovšem nejste náhodou slouhou těch, kteří diktaturu připravují (tedy nepatříte-li k oněm 4% oddaných loutek). 

Pak budete mít samozřejmě vyšší sociální kredit a také výhody.

Ovšem většina bude žít v podobě nevolníků v neofeudálním světě, kde nebude nic vlastnit a bude pouze přežívat pod neustálou kontrolou.

A jedním z hlavních nástrojů této kontroly má být i měření uhlíkové stopy cestou tzv. "uhlíkových pasů," které už EU nějakou dobu aktivně připravuje.

Jen málokdo tuší, jak je celá chystaná digitální diktatura perfektně promyšlená – a EU je v čele všeho.

Zatímco aktuálně se většina lidí zabývá zástupnými problémy, EU vymýšlí, jak na již vydávané eID napojit nejen CBDC, ale také systém sociálních kreditů v podobě "uhlíkových pasů," které by byly obdobou covid pasů, jen by sledovaly vaši uhlíkovou stopu.

Označeny by měly být postupně i vybrané výrobky, které zaznamenají, jakou má váš nákup uhlíkovou stopu.

Připomínám, že tyto testy systému sociálních kreditů v podobě měření uhlíkové stopy probíhají již asi dva roky po celé Evropě (nejen v EU) – například v Německu, Itálii (Řím a Bologna), Holandsku, Rakousku, Norsku či Velké Británii.

Koncepce "uhlíkových pasů," navržená jako opatření pro boj proti změně klimatu, již nějakou dobu vzbuzuje značné obavy o občanské svobody.

Tyto pasy jsou navrženy tak, aby zaznamenávaly uhlíkovou stopu člověka, včetně cestování, spotřeby energie a životního stylu. 

Mají podporovat ekologicky uvědomělé chování, ale představují významnou hrozbu pro soukromí, protože umožňují neustálé sledování osobních aktivit.

Toto narušení soukromí není jediným problémem: povolení CO₂ by mohlo vést k diskriminačním praktikám. 

Lidé s nízkými příjmy, kteří mají často omezený přístup k alternativám šetrným k životnímu prostředí, se mohou cítit nespravedlivě znevýhodněni.

Systém riskuje prohloubení sociálních nerovností tím, že neúměrně ovlivní ty, kteří jsou méně finančně schopni činit ekologicky šetrná rozhodnutí.

Kromě toho by uhlíkové pasy mohly omezit svobodu pohybu a osobní autonomii. 

Omezení cestování nebo určitých činností založených na spotřebě uhlíku by mohlo vést k tomu, že si svobodu udrží pouze bohatí, kteří si mohou dovolit uhlíkové kompenzace nebo udržitelné možnosti.

Tento scénář vykresluje znepokojivý obraz péče o životní prostředí dostupné pouze těm, kdo mají finanční prostředky.

Další obavou je centralizace moci do rukou subjektů, které kontrolují uhlíková data. 

Tato centralizace by mohla vést k tomu, že nástroje určené pro řízení klimatu se stanou nástroji represivního dohledu a kontroly.

Rovnováha mezi řešením problémů životního prostředí a zachováním občanských svobod je křehká a zásadní.

V souvislosti s uhlíkovými pasy se také prosazuje nová myšlenka, a to propojení typu digitálního ID se všemi produkty. 

To usnadní zavedení uhlíkových kreditů.

Italská značka luxusního koženého zboží a obuvi Tod's se připojila k blockchainovému konsorciu Aura a oznámila Digital Product Passport (DPP) pro svůj přizpůsobený Di Bag. Díky této technologii mohou zákazníci používat NFC tag k poskytování informací o výrobě tašky a jejím dodavatelském řetězci.

Evropská unie jde velmi daleko se svými plány na zavedení digitálních ID (v tomto případě "Digital Product Passports, DPP") ve všech sektorech. DPP se týkají především oblečení, doplňků a elektroniky.

Značky nyní začínají pracovat na integraci technologií, které jsou podle Evropské komise nezbytné pro blaho občanů, jako například dosažení "cílů udržitelnosti" – tzv. "Green Deal," uhlíkové emise a všechny tyto "klima" věci – a pak je tu přístup ke službám a bezkontaktním platbám.

Kritici však tvrdí, že je to jen další způsob, jak zneužít spotřebitele tím, že shromáždí více jejich dat.

Zdá se, že obavy oponentů jsou založeny na solidních faktech, protože některá data shromážděná navrženým systémem EU budou profilovat lidi na základě jejich chování, preferencí a dokonce i hodnoty jejich "profilu při dalším prodeji."

Termínem je rok 2026 – tak rychle budou muset výrobci značek začlenit digitální pasy do svých produktů.

Nelze očekávat žádný odpor od značkových výrobců. 

Údajně tvrdě pracují na dodržení termínu stanoveného Evropskou komisí pro "reálné používání digitálních identit."

Módní průmysl bude muset EU – již ne dobrovolně – sdělit, jak vyrábí své výrobky, jak organizuje své dodavatelské řetězce a jaké materiály používá.

Od značek by se však nemělo očekávat, že budou technologii používat jen proto, aby se v EU cítily dobře. 

"Značky, které v současnosti technologii testují, hledají způsoby, jak sbírat zákaznická data a poskytovat výhody nad rámec nákupu," píše Vogue Business.

Balenciaga, RealReal a Boss se již snaží jít o krok dále, než jen propojovat fyzických předmětů s digitální identitou – jako je tomu u QR a NFC – a hodlají dosáhnout cílů EU, jak se zmiňuje článek.

A na rozdíl od "staré technologie," která se primárně používala k usnadnění a ochraně transakcí, výrobců a zákazníků, má generální ředitel Mojito Raakhee Miller zajímavý pohled na novou metodu, nazvanou "fyzická první:" 

"Nejenže zvyšujete hodnotu produktu," říká Miller, "ale také prohlubuje zapojení spotřebitelů."

Do jaké míry chce EU – a značky, které se řídí jejím diktátem – zapojit zákazníky nad rámec utrácení peněz za produkt, který si koupí?

Zde vstupuje do hry něco, co je v podstatě sběr a analýza dat.

Jde o ukotvení služeb a případů použití blíže potřebám zákazníků. 

A abyste věděli, jaké jsou tyto potřeby, musíte nejprve zákazníka lépe poznat. Jinými slovy jdou nad rámec toho, co dnes zákazníci rádi sdílejí s nadnárodními korporacemi.

Nemůžeme si všichni koupit, co chceme, a jít dál?

Ne tak rychle, říká EU.

Věděli jste, že když utratíte spoustu peněz za luxusní produkt, skrývá se za tím celý "příběh" – kromě toho, který máte na výpisu z účtu? 

Romain Carrere, generální ředitel Aura Blockchain Consortium, chce, abyste o tom přemýšleli.

"Věříme v budoucnost, kde se každý zákazník bude cítit spojen s příběhem za jeho produkty – a DPP je klíčem k odhalení tohoto příběhu. 

Není to jen digitální pas, ale cesta důvěry a posílení postavení každého spotřebitele," řekl Carrere.

Ale především je to příběh. Je navržen tak, aby posílil firmu a ty, kteří jsou v mocenských pozicích, nikoli zákazníka.

V byrokracii EU se návrhy na digitální produktový pas objevily na jaře 2022, samozřejmě jako mechanismus ke zlepšení "udržitelnosti" produktů, a asi o rok později byl oficiálně představen na webu Evropské komise jako způsob, jak sdílet důležité informace o produktu.

Podle tiskové zprávy z května 2023 by byly informace zpřístupněny všem relevantním hospodářským subjektům. 

V této oblasti se v rámci návrhu nařízení o ekodesignu udržitelných výrobků (ESPR) děje hodně.

Cílem EU je podporovat tzv. oběhové hospodářství, materiálovou a energetickou účinnost, prodlužovat životnost výrobků a způsob, jakým se nakládá s odpady z těchto výrobků.

Ale blok zde také oznamuje některé velké ambice – jako je vytváření nových obchodních příležitostí – na základě lepšího přístupu k datům.

A EU není troškař, pokud jde o očerňování spotřebitelů a zároveň se snaží z nich vymáčknout ještě více dat. 

Systém DDP, uvedla Komise, pomůže spotřebitelům činit udržitelná rozhodnutí.


Zdroj