Všechny konspirační teorie ve videu se ukázaly jako pravdivé a pokud měly nějakou vadu, tak tu, že nešly dostatečně do hloubky.

14.03.2024


Q.S.

Ještě před 10,20,30,40,50... lety bylo nemyslitelné, aby se takové věci děly v takovém rozsahu, aby se oznamovaly v médiích, aby je skrze politický systém bylo možné prosazovat a legalizovat.

Nikdy v takovém rozsahu lidé nebyli ochotní takové věci akceptovat, dokonce podporovat a tvářit se, že jsou normální.

Proto se také všichni, kdo se domnívají, že je potřebné si toho nevšímat a "starat se o svůj vývoj", šeredně mýlí.

Pomáhají totiž temnotě se exponenciálně šířit způsobem, který i ty "jichž se to netýká", zasáhne.

Jak ve videu zaznělo: Zlo nejprve vše oznámí a čeká se na reakci, mlčení a tichý souhlas znamená, že je možno pokračovat, lidé mlčí, akceptují a tak se vše posune o další level a pak dále a dále.

Je tedy opravdu dost zvláštní přístup mnoha, kteří takto zavírají oči před realitou a ještě to považují za známku vlastního pokroku a vysoké úrovně poznání.

Sdílíte takovou ezoterickou představu také?

Já ne.

Jsem toho přesvědčení, že je nutné to pojmenovat, dát do souvislostí, vyjádřit důrazný odpor, pojmenovat příčiny a ukázat následky.

Vše ostatní je znakem duchovní lenosti a ztrnulosti, která za prudký pán přináší spoluvinu.

Nenalhávejme si, že je to jinak.

Je to selhání.