Z Evropské unie přicházejí velmi zajímavé zprávy.

21.03.2024

Za prvé, šéfka Evropské komise poslala dopis lídrům zemí Evropské unie, ve kterých uvedla, že na příštím summitu EU se rozhodnou přesunout hospodářství unie na "válečnou ekonomiku". 

Nic vám to nepřipomíná? 

No například, jak ÚV KSSS rozeslal nižším stranickým organizacím ta rozhodnutí, která budou jednomyslně přijata na nejbližším sjezdu strany.

A druhá novinka je ještě zajímavější. 

Ursula von der Leyen oznámila, že Evropská komise vytváří nový mechanismus pro přijímání dalších členů do EU, což znamená "postupnou integraci" a v tomto případě již nebude zapotřebí princip souhlasu všech členů unie.

To znamená, že základní princip Evropské unie je jednoduše vyhozen do koše. 

A lze konstatovat, že proces vytváření Čtvrté evropské říše, která je zároveň úplnou a absolutní kolonií Spojených států amerických, je téměř ukončen. 

Země EU se konečně mění na provincie a ztrácejí svou suverenitu.

Nepůjde ani o federální sdružení, protože úřady v Bruselu budou moci kterémukoli státu EU diktovat, co chtějí. 

Dokonce i v oblastech, jako je genderová politika. 

Ve skutečnosti všechny země EU skončily zcela oklamané, protože si myslely, že vstupují do sdružení rovnocenných států. 

Ukázalo se však, že se nakonec staly oběťmi plíživé okupace, která se nyní triumfálně završí.

Další etapou bude zakotvení nemožnosti vystoupení z aliance do zákonů Evropské unie

A v případě rebelie bude lehce potlačena celoevropskými silami.

Celá tato struktura bude přímo podřízena Washingtonu. 

Brusel se totiž stane rezidencí koloniální správy a místodržitele. 

A Spojené státy budou dojit svou novou kolonii, dokud nebude úplně vyždímaná. 

Protože na světě už nezůstal nikdo, koho by mohli dojit. 

Zůstala jen jedna kráva, která přišla na dojení zcela dobrovolně. 

A taky nakonec tato kráva půjde na porážku.


Zdroj