Zatímco účastníci fóra WEF se tváří, že projednávají ty nejdůležitější věci na světě.

22.01.2024

A projednávají tam následující dvě věci:

Především opět projednávají RNA "vakcíny" a Bill Gates hrozí tím, že pošle za miliardy dolarů, miliony vakcín pro chudé země. 

To je samozřejmě hrozné, proto tento člověk pléduje za omezení porodnosti a právě především v oněch chudých zemích a především v Africe. 

Pokud tu možnost dostane, tak skutečně zrealizuje řadu programů, v rámci nichž, pod záminkou léčení nemocí, budou sterilizovat lidi zájmu snižování populace na planetě. 

Je to naprosto hrozná věc, přičemž bez jakékoli konspirologii, protože on to v svých větách ani nijak neskrývá…

Projednávají, jak oni říkají, konflikt na Ukrajině. 

A tady si dovolím namítnout, že nejednají o tom, že netřeba vstupovat do jednání, ale že Rusku nelze dát možnost vyhrát. 

Nějakým smírem to neskončí, protože oni by chtěli válku vyhrát, protože – jak řekl pan Macron hned na počátku onoho znamenitého fóra – pokud Rusko vyhraje, bude systém vládnutí světu rozbit – ten systém, který existuje nyní. 

Je mu třeba přiznat, že má naprostou pravdu, a navíc skutečným cílem Ruska v SVO a cílem všeho pokrokového a svobodného lidstva je, aby celý ten systém, v němž může být takový Macron a v němž je možný takový "Davos" byl definitivně rozbit. 

Tedy nikoli zviklán nebo oslaben, ale zničen. 

Aby už více neexistovalo globální řízení, aby ani uvnitř Ruska neexistovali lidé, dosud se snažící vrátit Rusko do lůna globalizmu, která považují za magistrálu pokroku. 

Aby místo toho existoval systém různorodých civilizací, které mají rozličné vzájemné vztahy, vzájemně se neshodují a vzájemně se nepodřizují.

Rusko skutečně nechtělo bojovat nikdy – jakkoli to mnohým zní divně – a dosud nechce – a proto vede SVO a ne válku, protože nechce ničit svět a zabíjet miliony lidí. 

Rusko chce spravedlivý světový řád.

Pokud bychom my šli touto cestou, tak by svět zanikl, protože jaderných zbraní je příliš mnoho a v příliš mnoha zemích. 

Jsou to USA, které ukazují, že jejich možnost ohýbat jiné země, je podstatně nižší, než se zdálo docela nedávno. 

Ony si nedokáží poradit s Iránem, se Sýrií, s Jemenem. 

A druhá věc: – "Davos" existuje proto, aby jednal o možnostech řízení světa, což mj. znamená, že OSN nemá ten význam, který má mít.

Znamená to, že nejsou schopni svět řídit…

Tak tomu docela není. 

Revoluce sice začala, ale ještě nezvítězila. 

Mohu s přesvědčením říci, že se jim to nepodaří a my zvítězíme, ale to se nestane samo sebou. 

My nejenže nemůžeme spočívat na vavřínech, ale ani nemůžeme odpovědnost přeložit na někoho jiného.

Ten bod v prostoru, kde se rozhoduje o tom, jak se bude uskutečňovat správa světa, kam půjde světová civilizace, ta se nalézá na východě Ukrajiny. 

Právě teď je tím bodem linie bojového kontaktu. 

Podle toho, kdo zvítězí. 

Země půjde buď tam, nebo naletí na nebeskou osu, nebo se vrátí do situace, kdy tu je jediný hegemon a světový četník – USA.


Zdroj