Zatímco západní propaganda goebbelsovsky opakuje lži o "ruském nebezpečí", obkličuje NATO ruské hranice od severní, přes západní až po jižní hranici federace.

06.05.2021

Ve dnech, kdy si připomínáme, jak před 76 lety skončilo přepadení Sovětského svazu Hitlerovým Německem a válka, která pak následovala, je Rusko opět vystaveno narůstajícímu nebezpečí ze Západu. Varšavská smlouva se počátkem devadesátých le minulého století rozpustila, NATO však zůstalo. Posílilo o řadu států na ruských západních hranicích, ačkoli představitelé Západu slíbili Gorbačovovi, že pokud bude souhlasit s opětovným sjednocením poraženého Německa, NATO se rozrůstat nebude.

Stal se však pravý opak - a dnes je to již pokládáno za samozřejmé. 

Ale nejen to. 

Zatímco západní propaganda goebbelsovsky opakuje lži o "ruském nebezpečí", obkličuje NATO ruské hranice od severní, přes západní až po jižní hranici federace. 

Slouží v nich už opět také jednotky německého wehrmachtu. 

Hlavní slovo však mají Spojené státy.

Zvláště poté, co byl ve zmanipulovaných volbách odstraněn Donald Trump (jediný prezident v moderních dějinách USA, který nerozpoutal žádnou válku) a do Bílého domu byl instalován Joe Biden. 

Napětí na ruských hranicích se dále stupňuje a propaganda vytváří jednu "Operaci pod falešnou vlajkou" za druhou, aby vylíčila Rusko jako smrtelné nebezpečí pro Západ. 

K čemu jinému, než k přípravě dalšího přepadení Ruska by to mohlo směřovat?

Podívejme se proto, jak vypadá svérázný příspěvek válkychtivých západních mocností k šestasedmdesátému výročí ukončení druhé světové války v Evropě:

NATO připravuje válku

Spojené státy pokračují v posilování své vojenské přítomnosti na ruských hranicích. 

V nadcházejících měsících zformuje Pentagon v Evropě dva nové vojenské oddíly, které budou "čelit agresi Kremlu"

Washington očekává, že vícedoménová operační skupina (Multi-Domain Task Force - MDTF) a palebné velitelství v dějišti vojenských operací (Theater Fires Command - TFC) poskytnou NATO rozhodující výhodu v potenciálním ozbrojeném konfliktu s Ruskem.

Američtí generálové připouštějí, že Rusko má na svých západních hranicích početní převahu nad paktem NATO, že je navíc schopno v krátké době přesunout do regionu podstatně více vojáků a že je mnohem lépe připraveno na ozbrojený konflikt. 

Severoatlantickou alianci obzvláště znepokojuje Kaliningradská enkláva. 

Moskva zde údajně vytvořila jednu ze "zakázaných zón" (Anti-Access/AreaDenial, A2/AD).

Ve Spojených státech se pod tímto termínem rozumí území spolehlivě chráněné před napadením silným systémem protivzdušné obrany, protilodními raketami, dálkovými pobřežními a operativně-taktickými údernými komplexy, stejně jako moderními systémy elektronického boje

V případě srážky utrpí v této zóně západní armády, jejich letectvo a námořnictvo, nepřiměřeně vysoké ztráty, tvrdí NATO. 

Kaliningradskou oblast A2/AD lze neutralizovat, pouze pokud Aliance využije svého plného potenciálu a Rusko se zdrží použití taktických jaderných zbraní. 

Nicméně země účastnící se operace utrpí obrovské ztráty na lidech i na technickém vybavení.

Probít se do zakázané zóny

Američané se proto rozhodli postupovat jinak: již několik let pracují na vytváření relativně malých formací - operačních skupin určených k pronikání do "zakázaných zón". 

Složení a počet těchto jednotek závisí na rozsahu bojových operací a charakteru válečného dějiště. 

Jejich hlavní údernou silou je několik odpalovacích raketových systémů, rakety s vysokou přesností zásahu a perspektivně i hypersonické zbraně.

"Evropská vícedoménová operační skupina bude sestávat z polního dělostřelectva, raket dlouhého doletu, komplexního systému protivzdušné a protiraketové obrany, průzkumných jednotek a specialistů na elektronický boj, kybernetickou bezpečnost a vesmírnou komunikaci," upřesnilo ve svém oficiálním prohlášení velení pozemních vojsk USA v Evropě. 

"Nasazení nové formace podstatně zvýší naši schopnost operovat ve všech prostředích a spojí palebnou sílu zemí NATO do jediného celku."

Vojenské oddíly blízké budoucnosti

V době ohrožení budou operační skupiny plnit funkci rozvědky: zjišťovat postavení protivzdušné obrany protivníka, místa koncentrace vojsk, trasy pohybu vojenské techniky. 

Současně budou vojáci operační skupiny provádět diverzní činnost v kyberprostoru, začnou "rušit" komunikační a řídicí systémy. 

Dalším krokem je útok na klíčové objekty vojenské infrastruktury.

K tomu bude zřízeno také specializované velitelství pro řízení palby v dějišti vojenských operací. 

Jedná se o analytické a velitelské centrum, které určuje potenciální cíle. 

Operátoři TFC budou průběžně sledovat pohyby nepřátelských vojsk a s pomocí výškových dronů a satelitů navádět na cíl rakety dlouhého doletu a dělostřelecké systémy. 

Velitel Pozemních vojsk USA v Evropě generál Christopher Cavoli uvedl, že TFC "se stane klíčovým prvkem při vícedoménových operacích v rozsáhlých konfliktech."

Jak zdůrazňuje Pentagon, personál obou evropských jednotek - pouze asi 500 lidí - byl již vyškolen a je připraven zahájit plnění bojových úkolů. 

Očekává se, že MDTF nastoupí do služby v září a TFC o měsíc později

TFC bude převeden na základnu Wiesbaden v Německu. 

Kde bude zřízeno místo trvalé dislokace vícedoménové operační skupiny, není zatím známo.

První jednotka vojenského oddílu MDTF byla vytvořena v roce 2018. 

Slouží k testování perspektivních taktických a technických řešení, která přijmou do svých zbrojních arzenálů další podobné jednotky. 

Skupina je přidělena k Pozemním vojskům USA v pacifické oblasti (US Army Pacific) a účastní se největšího mezinárodního námořního cvičení RIMPAC-2018. 

Kromě evropské MDTF plánují Američané v roce 2021 rozmístit další dodatečnou skupinu v tichomořské oblasti a ještě jednu v Arktidě.

Ruská odpověď

Válečné přípravy NATO pochopitelně nezůstaly bez povšimnutí z ruské strany. 

Ministr obrany Sergej Šojgu při svém vystoupení na zasedání Rady ministrů obrany členských států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OKSB) uvedl, že Moskva pozorně sleduje pohyby jednotek NATO u ruských hranic.

"Vojenská činnost USA a NATO v evropském regionu za účelem posílení předních linií přispívá k růstu vojenského ohrožení Ruska," uvedl. 

"Modernizuje se vojenská infrastruktura, roste intenzita operačního a bojového výcviku a zavádí se americký koncept "čtyřikrát třicet".

Koncept "čtyřikrát třicet", o němž se ministr zmínil, předpokládá do 30 dnů nasazení 30 praporů NATO, 30 letek taktického letectva a 30 válečných lodí ve východní Evropě

V případě ozbrojeného konfliktu s Ruskem skupina podpoří palbou síly rychlého nasazení NATO a projde mezerami v obraně nepřítele proraženými oddíly MDTF, TFC a dalšími útočnými jednotkami aliance.

Rusko však má čím odpovědět na agresivní akce NATO. 

Šojgu připomněl, že Moskva provedla rozsáhlou neohlášenou prověrku bojeschopnosti vojsk Západního a Jižního vojenského okruhu. 

V nejkratší možné době byly k západním hranicím země přesunuty dvě vševojskové armády a tři výsadkové jednotky vzdušných paradesantních sil.

Po úspěšném splnění cvičných úkolů byla tato silná skupina převelena do míst trvalé dislokace. 

Rusko tak Severoatlantické alianci prokázalo schopnost reagovat na hrozby a připravit se na válku mnohem rychleji, než dosud Západ očekával.


Zdroj