Zoznamy občanov Slovenskej republiky určených na likvidáciu

05.02.2024